De coronamaatregelen veranderden veel in het dagelijks leven van jongeren. Daarom vroegen we hen wat de invloed van de coronamaatregelen zijn op hun leven en welke gebeurtenissen zij hebben meegemaakt tijdens de coronaperiode.

We vroegen de jongeren wat de invloed van de coronamaatregelen was op hun leven in het algemeen, hun gezondheid, hoe goed zij zich voelen, relatie met familie, relatie met vrienden en hun school- en/of werkprestaties. Ook vroegen wij hen welke gebeurtenissen ze hebben meegemaakt tijdens de coronaperiode. Hierbij konden ze verschillende gebeurtenissen aankruisen. Aan de jongeren die één of meerdere gebeurtenissen meemaakten, is gevraagd of zij hier nog last van hebben. Bij iedere aangekruiste gebeurtenis konden zij dit aangeven. De jongeren die aangaven dat zij een belangrijke gebeurtenis of evenement niet konden meemaken, kregen de optie om dit schriftelijk toe te lichten. Hier bespreken we de resultaten van meetronde 2 (december 2021). Voor een totaaloverzicht van de resultaten van meetronde 2 zie ‘Feitenblad integrale gezondheidsmonitor COVID-19: 2e kort-cyclische gegevensrapportage jeugd’.

Meningen over invloed van de maatregelen zijn verdeeld

In de tweede meetronde (december 2021) rapporteren evenveel jongeren wel (49%) of geen (51%) negatieve invloed van de coronamaatregelen op één of meer aspecten van hun leven. De antwoorden zijn verdeeld als het gaat om de invloed van de maatregelen in het algemeen. Zo geeft 37% aan dat de invloed neutraal is, 30% (heel) positief en 33% (heel) negatief. De meerderheid van de jongeren geeft aan dat de coronamaatregelen een (heel) positieve invloed (53%) hadden voor hun familierelaties (41% neutraal en 5% (heel) negatief) en relaties met hun vrienden (46% ten opzichte van 39% neutraal en 15% (heel) negatief). 

Jongeren waren het vaakst (heel) negatief (25%) over de invloed van de maatregelen op hun mentale gezondheid (44% neutraal en 31% (heel) positief), en op hun school- en/of werkprestaties (21% ten opzichte van 43% neutraal en 36% (heel) positief).

Uit deze tweede meting blijkt dat vooral jongeren die een gebeurtenis meemaakten tijdens corona (en hier nog last van hebben), meisjes, oudere jongeren (18-25 jaar), jongeren die een hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs) – of wo-studie doen, jongeren die niet meer thuis wonen en jongeren met een hogere sociaaleconomische status (SES) vaker een negatieve invloed van de coronamaatregelen ervaarden op hun leven. 

Sommige gebeurtenissen hebben meer impact dan andere

We vroegen de jongeren welke gebeurtenissen zij hebben meegemaakt tijdens de coronaperiode. Veel jongeren geven aan dat ze zelf in quarantaine zijn geweest (44%), dat iemand die belangrijk voor hem/haar is corona heeft gehad (34%) en dat ze zelf corona hebben gehad (22%). Daarnaast geeft 14% van de jongeren aan dat zij te maken hebben gehad met inkomensverlies.

Het verschilt per gebeurtenis hoeveel jongeren er nog last van hebben. Het verlies van inkomen is een gebeurtenis die de meeste impact lijkt te hebben. Van de 14% van de jongeren die te maken heeft met inkomensverlies, geeft 1 op de 2 aan dat ze hier nog last van hebben. Verder heeft slechts 6% van de jongeren die in quarantaine zaten hier nog last van.

Een aantal gebeurtenissen zijn door relatief weinig jongeren meegemaakt, maar hebben wel een grote impact voor de getroffenen. Vooral de jongeren die iemand hebben verloren, aan corona (3%) of aan iets anders (9%), hebben daar vaak last van (42% en 49%).

Jongeren hebben vooral school en uitgaansleven gemist

Uit meetronde twee (december 2021) blijk dat ruim een op de drie (37%) jongeren een belangrijke gebeurtenis hebben gemist door de coronamaatregelen; 36% van hen heeft hier nog last van. Jongeren noemden vooral schoolactiviteiten zoals diploma-uitreikingen, examens en schoolkamp. Verder hebben jongeren het uitgaansleven gemist en noemden ze geregeld ook persoonlijke gebeurtenissen zoals begrafenissen, bruiloften en verjaardagen.

Meegemaakte gebeurtenissen tijdens corona % meegemaakt % nog last (indien meegemaakt)
Ik ben in quarantaine geweest 43,7% 6,3%
Ik heb corona gehad 21,8% 17,3%
Ik heb in het ziekenhuis gelegen door corona 0,1% 57,1%
Ik heb in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona 2,5% 31,9%
Iemand die belangrijk voor me is, heeft corona gehad 33,5% 7,3%
Iemand die belangrijk voor me is, heeft in het ziekenhuis gelegen door corona 5,4% 12,9%
Iemand die belangrijk voor me is, heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona 8,0% 21,4%
Iemand die belangrijk voor me is, is overleden aan corona 3,4% 42,0%
Iemand die belangrijk voor me is, is overleden aan iets anders dan corona 8,7% 48,9%
Minder werk of inkomen voor (een van) mijn ouders 7,4% 36,6%
Minder werk of inkomen voor mijzelf 14,4% 50,4%
Ik heb een belangrijke gebeurtenis/evenement niet kunnen meemaken door het coronavirus/de maatregelen 36,8% 36,3%