Om inzicht te krijgen in uitgestelde zorg, vroegen we jongeren of zij door de corona-epidemie medische zorg niet of later ontvingen. Als het antwoord daarop ‘ja’ was, vroegen we vervolgens of zij deze zorg inmiddels wel hebben ontvangen, en of zij negatieve gevolgen ervaren van deze uitgestelde zorg. Hier bespreken we de resultaten van meetronde 2 (december 2021). Voor een totaaloverzicht van de resultaten van meetronde 2 zie ‘Feitenblad integrale gezondheidsmonitor COVID-19: 2e kort-cyclische gegevensrapportage jeugd’.

Bijna 1 op de 10 jongeren heeft zorg niet of later ontvangen

8% van de jongeren geeft aan dat hun zorgverlener een of meerdere afspraken heeft afgezegd. Daarnaast heeft 1% van de jongeren zelf een of meerdere afspraken afgezegd. Een overgrote meerderheid van de jongeren (75%) heeft geen medische zorg nodig gehad tijdens de coronacrisis. 16% van de jongeren had wel medische zorg nodig en kreeg deze ook. 

Ruim 1 op de 10 jongeren ervaart negatieve gevolgen door uitgestelde zorg

12% van de jongeren geeft aan erg veel negatieve gevolgen te ervaren door de uitgestelde zorg. Het merendeel van de jongeren (53%) geeft aan helemaal geen of nauwelijks negatieve gevolgen (meer) te ervaren van de uitgestelde zorg. Van de jongeren van wie zorg is uitgesteld, geeft één op drie (34%) aan dat zij deze zorg tot nu toe niet ontvangen hebben en 66% wel.