Medicijnresten komen via urine en ontlasting en door het afspoelen na gebruik op de huid, in het riool terecht. Vanuit het riool komen ze via de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater. Daar zijn de medicijnresten een risico voor de dieren en planten die in het oppervlaktewater leven.

Regelmatig gaan concentraties van verschillende soorten medicijnresten over risicogrenzen heen. Dit varieert van pijnstillers en antibiotica tot bloeddrukverlagers, antidepressiva en geneesmiddelen tegen epilepsie. In 2017 en 2018 hebben concentraties van 19 verschillende stoffen één of meerdere keren de risicogrens overschreden. Zie hiervoor het rapport 'Medicijnresten en Waterkwaliteit: een update'  van het RIVM uit 2020.

Daarom wordt in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water gewerkt aan het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in het watermilieu. De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water richt zich op de hele geneesmiddelenketen. Vanaf de ontwikkeling, tot de toepassing, tot en met de zuivering.

Nauwe samenwerking bij verminderen medicijnresten

De ketenaanpak wordt aangevoerd vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met nauwe betrokkenheid van de Unie van Waterschappen, drinkwaterbedrijven, ministeries van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , het RIVM, de koepelorganisaties van geneesmiddelproducenten. Ook veel partijen uit de zorgsector zijn sterk betrokken. Zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, apothekers), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen) en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Zie ook medicijnresten.org voor meer informatie over het hoe en waarom van deze brede aanpak.

Meer informatie:

 

Hier vind je nieuwe mogelijkheden - Onderzoek & Kennis - RIVM

Onderdeel van Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst
 

Logo Green Deal