De toolkit Communicatiemiddelen Hitte bevat informatie en communicatiemiddelen over (de risico's) van warme weersomstandigheden. Het doel van de toolkit is het ondersteunen van de communicatie over de gezondheidsrisico's die optreden bij hitte en wat gedaan kan om de gezondheidsrisico's en de hittehinder te verminderen. Zo kan iedereen gebruik maken van dezelfde, breedgedragen basisinformatie. Het aanbod kan gebruikt worden om zelf communicatiemiddelen samen te stellen.

Doelgroep

De toolkit Communicatiemiddelen Hitte is gericht op intermediairs die werken op het gebied van milieu en gezondheid: GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-professionals, zoals milieugezondheidskundigen, milieu-verpleegkundigen, medisch milieukundigen, communicatiemedewerkers, etc. Maar ook andere intermediairs kunnen gebruikmaken van de toolkit, bijvoorbeeld apotheken, zorginstellingen, het Rode Kruis etc.

Materiaal

De toolkit Communicatiemiddelen Hitte bevat de volgende materialen:

 • lijst met vragen en antwoorden
 • publieksfolder
 • voorbeeldbrieven
 • persbericht
 • tekst van het Nationale Hitteplan

Voorlichting

Het is aan te raden om voorafgaand aan de zomermaanden een aantal organisaties/instellingen actief te benaderen bijvoorbeeld door middel van een brief met de publieksfolder over warm weer. Het gaat dan in ieder geval om de volgende organisaties:

 • zorgverleners in de regio
 • zorghuizen
 • mantelzorgers

Daarnaast kan overwogen worden, afhankelijk van de te verwachten overlast, één of meerdere van de volgende organisaties/instellingen te benaderen:

 • scholen en kinderdagverblijven
 • lokale en regionale VVVVereniging voor Vreemdelingenverkeer's
 • campings
 • grote recreatieparken
 • organisatoren van grote evenementen (bijvoorbeeld wandel- en fietstochten

Werkgroep GGD-richtlijn

Het materiaal voor de toolkit Communicatiemiddelen Hitte is tot stand gekomen in samenwerking met de werkgroep die ook betrokken is geweest bij het samenstellen van de GGD-richtlijn 'Medische milieukunde: hitte en gezondheid' en de werkgroep die betrokken is bij de aanpassingen van het Nationale Hitteplan.

Nationaal Hitteplan

Het Nationaal Hitteplan geeft een overzicht van verantwoordelijkheden en maatregelen in de zorg rondom een periode van aanhoudende hitte met als doel om het welzijn te verbeteren en ziekte en sterfte tijdens hitte te voorkomen.

Partners Nationaal Hitteplan

Het Nationale Hitteplan is een samenwerking tussen de volgende organisaties en beroepsgroepen:  

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut
 • TNO
 • GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland
 • Het Nederlandse Rode Kruis
 • ActiZ
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHVlandelijke huisartsenvereniging)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VNVerpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)
 • Seniorenorganisatie KBO-PCOB
 • Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBOAlgemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMPKoninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)

Voorwaarden voor gebruik

Alle producten van de toolkit zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. De onderstaande disclaimer moet echter wel vermeld worden. Bovendien moeten toolkitproducten integraal gebruikt worden. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met cgm@rivm.nl

Disclaimer

'Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'