Er is veel (wetenschappelijke) informatie over hitte en gezondheid. We hebben een lijst gemaakt met de belangrijkste informatie hierover.

  • KNMI-website met uitleg over de weersverwachting, hitte, en (actuele) waarschuwingen.  
  • GGD-richtlijn Hitte en gezondheid. Meer informatie over gezondheidseffecten van hitte en mogelijke maatregelen. Deze richtlijn voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’ers biedt veel achtergrondinformatie en praktische tips. De richtlijn is in 2023 geschreven door een werkgroep bestaande uit medewerkers van de GGD, RIVM, KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit).  (RIVM 2023)   
  • Handreiking Lokaal Hitteplan. Deze handreiking kan de gemeente, de veiligheidsregio of de GGD helpen om samen met betrokken partijen een lokaal hitteplan op te stellen. De handreiking is in 2019 opgesteld door GGD Gelderland-Midden en Faya Adviesbureau in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, team Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS). 
  • Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Onderzoek naar hitte in woningen. In een bureaustudie is de kennis over de invloed van gebied, gebouw en gebruiker op de hitte binnen de woning gebundeld. Daarnaast zijn er maatregelen gebundeld om deze invloed te beperken. De handreiking hierbij is een hulpmiddel en overzicht voor gemeenten en woningbouwcorporaties. Tauw, Hogeschool van Amsterdam, Arcadis, Rigo en RIVM hebben de bureaustudies uitgevoerd en de handreiking opgesteld in 2021.  
  • Menukaart Hitte in de gebouwde omgeving. Deze laat in één oogopslag zien welke stappen gemeenten kunnen zetten en welke maatregelen zij samen met andere partijen kunnen nemen om hittebestendig te worden. Jaarlijks worden nieuwe inzichten en nieuwe maatregelen aan de menukaart toegevoegd. De Menukaart hitte is ontwikkeld door Binnenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)) samen met het Klimaatverbond, Tauw en &Flux.
  • Hitte: praktische adviezen. Deze folder geeft informatie over de effectiviteit van de meest gangbare gedragsadviezen en een overzicht van hittemaatregelen. Instanties, zoals gemeenten en GGD’en, kunnen dit gebruiken als zij adviezen willen geven bij hitte. Dit project van de Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid is afgerond in 2021 en is een samenwerking van GGD Gelderland-Midden, Radboud UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum), RIVM, VU en tot stand gekomen met Rode Kruis, Klimaatverbond Nederland, gemeente Harderwijk, GGD Noord- en Oost-Gelderland en GGD Amsterdam. 
  • Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention. In deze publicatie wordt onder andere op een rij gezet wat er bekend is over de effecten van hitte op de gezondheid.   WHO World Health Organization (World Health Organization), 2021.