Het RIVM heeft communicatiematerialen ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als zij de lokale hitteplannen in werking stellen. Het gaat dan om animaties, infographics en teksten over wat mensen kunnen doen om hun hoofd koel te houden in de hitte.

Deze materialen zijn bedoeld voor organisaties die werken op het gebied van milieu en/of gezondheid. Bij deze organisatie werken milieugezondheidskundigen, milieu-verpleegkundigen, medisch milieukundigen, communicatiemedewerkers, etc.

Voorwaarden voor gebruik

Alle communicatiematerialen mogen gebruikt worden om voorlichting te geven. Bij gebruik is de onderstaande disclaimer van toepassing. Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met cgm@rivm.nl

Disclaimer

'Deze informatie is samengesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'