Met het Nationaal Hitteplan vraagt het RIVM aandacht voor de mogelijke gezondheidseffecten van hitte. Met name voor kwetsbare groepen. Het RIVM werkt in het Nationaal Hitteplan samen met het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en onderhoudt nauw contact met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Het KNMI berekent op basis van de weersverwachting wat de kans is op een periode van aanhoudend warm weer. Als deze kans groot is, meldt het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) dit bij het RIVM. Het KNMI overlegt met het RIVM om de karakteristieken van de aankomende hitteperiode te bespreken, zoals de lengte van de periode, de luchtvochtigheid en de verwachte dag,- en nachttemperatuur.

Als het RIVM overgaat tot activatie van het Nationaal Hitteplan, zal het KNMI in die betreffende provincies, of voor het gehele land code geel voor hitte uitgeven. Bij extreme hitte kan het KNMI  ook overgaan tot code oranje of rood.

Wat doet het RIVM

Het RIVM coördineert (de uitvoering van) het Nationaal Hitteplan. Het RIVM evalueert de berichten van het KNMI over de kans op aanhoudende hitte en besluit op basis van deze informatie of het nodig is een e-mailattendering te versturen met een voorwaarschuwing of een waarschuwing. Het RIVM ondersteunt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de betrokken branche- en belangenorganisaties in de zorg met communicatiematerialen.

Wat doet de GGD

De belangrijkste taak van de GGD in het Nationale Hitteplan is om gemeenten te adviseren over de gezondheidsrisico’s van hitte en (hoe) daarover te communiceren. Gemeenten hebben wettelijk de taak om ongewenste situaties te signaleren en de bevolking te informeren en adviseren over gezondheidsrisico’s. Ook is de gemeente verplicht de bevolking voor te lichten en vragen te beantwoorden (Wet publieke gezondheid.) 

Als daar aanleiding of behoefte toe is, kan de GGD het RIVM vragen om advies en ondersteuning.  
Alle GGD’en staan op de verzendlijst en worden op tijd geïnformeerd. Het is aan de lokale GGD zelf om deze informatie in de regio te verspreiden.

Lokale hitteplannen

Lokale Hitteplannen beschrijven de afspraken over de lokale of regionale aanpak van de gezondheidsgevolgen van hitte. Een lokaal hitteplan richt zich op individuele verzorgers en professionals, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. Het geeft informatie en helpt bij hitte met de uitvoering van reguliere taken en aanvullende maatregelen. Lokale hitteplannen kunnen eigen afwegingen maken tijdens een periode van hitte, los van het Nationaal Hitteplan. In een lokaal hitteplan staan afspraken over voorlichting en communicatie gericht op kwetsbare doelgroepen. Deze voorlichting bevordert de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van kwetsbare mensen. De Handreiking Lokaal Hitteplan helpt bij het opstellen ervan. Een lokaal hitteplan kan ook deel uitmaken van de klimaatadaptatiestrategieën die gemeenten, provincies en waterschappen ontwikkelen.