Vanaf een omgevingstemperatuur van 25 graden kunnen organisatoren maatregelen nemen om gevaarlijke situaties door hitte te voorkomen. Het is afhankelijk van het soort evenement, de doelgroep en de weersvoorspelling. Voor advies en vragen kun je terecht bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en/of GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in uw regio.

Wanneer kan een evenement wel of niet doorgaan?

De gemeente (burgemeester / bevoegd gezag) beslist of een evenement afgelast moet worden in verband met hitte of voorspeld noodweer. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en kunnen de burgemeester en de organisatoren hierin adviseren. De vier V’s kunnen handvatten bieden:

Veranderen van het evenement

Zorg ervoor dat mensen meer ruimte hebben en creëer extra schaduwplekken. Zorg voor extra pauzes,  en gratis water en zorg voor aanvullende voorzieningen op de Eerste Hulppost. Het wordt afgeraden om mensen nat te maken, bijvoorbeeld met waterspuiten. Geef mensen zelf de keuze om nat te worden, bijvoorbeeld door plekken met verneveling. Neem contact op met de regionale GGD.


Verkorten van het evenement

De duur van (een onderdeel van) het evenement verkorten.

Verplaatsen van het evenement

Tussen 12.00 en 16.00 is de hitte het ergst. U kunt overwegen om (onderdelen van) het evenement buiten deze tijden plaats te laten vinden.


Vervallen van (onderdelen van) het evenement

Als de veiligheid en gezondheid van bezoekers niet gecontroleerd of gegarandeerd kan worden, dan kan de organisator of het bevoegd gezagde burgemeester besluiten het evenement (of onderdelen daarvan) niet door te laten gaan.

Informeer de deelnemers van tevoren en communiceer eventuele maatregelen tijdens het evenement goed naar de bezoekers, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten en welke maatregelen zij zelf kunnen nemen. Voor gericht advies kan de organisator contact opnemen met de GGD en/of GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in de betreffende regio.