Onderstaande communicatiemiddelen kunnen gebruikt worden voor de communicatie over (de risico's van) warme weersomstandigheden. 

De communicatiemiddelen kunnen gebruikt worden door zorgprofessionals die werken op het gebied van milieu en gezondheid: GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-professionals, milieugezondheidskundigen, milieu-verpleegkundigen, medisch milieukundigen, communicatiemedewerkers, etc. Maar ook andere intermediairs kunnen gebruikmaken van de toolkit, bijvoorbeeld apotheken, zorginstellingen, het Rode Kruis etc.

Materiaal

De volgende communicatiemiddelen zijn beschikbaar voor gebruik: 

Voorwaarden voor gebruik

Alle producten van het Nationaal Hitteplan RIVM zijn te gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Bij gebruik is de onderstaande disclaimer van toepassing.  Aanpassingen zijn alleen toegestaan als daarvoor toestemming is verleend. U kunt hiertoe contact opnemen met cgm@rivm.nl

Disclaimer

'Deze informatie is samengesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.'