Het RIVM ondersteunt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en bij warm weer door het beantwoorden van vragen, het beschikbaar stellen van de toolkit Hitte en het faciliteren van een GGD richtlijn Medische Milieukunde Zomerse Omstandigheden. Het RIVM kan in overleg met het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut (Koninklijk Meteorologisch Instituut) het Nationale Hitteplan activeren.

Communicatiemiddelen voor publieksinformatie

Het RIVM heeft verschillende communicatiemiddelen beschikbaar die zorgprofessionals kunnen gebruiken voor de communicatie vóór en tijdens warm weer. 

Richtlijn medische milieukunde

Het RIVM heeft samen met GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, TNO en het KNMI Koninklijk Meteorologisch Instituut (Koninklijk Meteorologisch Instituut) de richtlijn Medische Milieukunde: zomerse omstandigheden gemaakt. Deze GGD richtlijn bevat achtergrondinformatie over de gezondheidseffecten van hitte en de maatregelen om gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte te beperken.

Beantwoording vragen van professionals

GGD’en kunnen het RIVM vragen stellen over hitte via het e-mail adres cGM@rivm.nl.