Vaccinatie tegen HPVhumaan papillomavirus is veilig bevonden. Dat betekent dat HPV-vaccinatie geen ernstige aandoeningen veroorzaakt. Bij onderzoek naar ernstige bijwerkingen van vaccinaties wordt gekeken of de gemelde bijwerkingen vaker optreden bij mensen die gevaccineerd zijn in vergelijking met mensen die niet gevaccineerd zijn.

Bijwerkingen

Vaccins kunnen altijd bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen worden goed in de gaten gehouden, om te zorgen voor een veilig vaccinatieprogramma. Na de inenting tegen HPVhumaan papillomavirus kun je pijn rond de prikplek en spierpijn in je bovenarm krijgen. Dat kan soms een week duren. Ook kun je last krijgen van pijn, jeuk een rode huid of een verdikking op de prikplek. Sommige meisjes krijgen buikpijn, misselijkheid, moeheid, hoofdpijn of koorts. De meeste klachten zijn mild en gaan vanzelf weg. Er zijn nooit ernstige, blijvende klachten gemeld die zijn veroorzaakt door het vaccin. 

Melden van een bijwerking

Je kunt een bijwerking van een vaccinatie melden bij de arts of verpleegkundige die de vaccinatie gegeven heeft. Zij geven de bijwerking door aan Bijwerkingencentrum Lareb. Je kunt ook zelf de bijwerking melden bij LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen . Als er een signaal is voor een mogelijke bijwerking dan wordt door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aanvullend onderzoek gedaan. 

Onderzoek naar bijwerkingen HPV-vaccinatie

Er zijn verschillende grote onderzoeken naar bijwerkingen van HPV-vaccinatie gedaan. Uit die onderzoeken blijkt dat bij mensen die gevaccineerd zijn dezelfde aandoeningen voorkomen als bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Er zijn geen aandoeningen die vaker voorkomen bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. Bij jongens/mannen komen geen andere bijwerkingen voor dan bij meisjes/vrouwen.

In Noorwegen, Groot Brittannië, Denemarken en in Nederland is specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen het optreden van chronische vermoeidheid en HPV-vaccinatie. In deze onderzoeken is onderzocht of de klachten van chronische vermoeidheid vaker voorkomen bij meisjes die gevaccineerd zijn tegen HPV vergeleken met niet-gevaccineerde meisjes. Uit al deze onderzoeken blijkt dat er geen verschil is.