De hygiënerichtlijn voor evenementen - december 2014 – met wijzigingen maart 2016, betreft de definitieve versie.

Wijzigingen maart 2016:

  • Ten opzichte van de richtlijn uit december 2014 is er een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht in deze versie van maart 2016. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen.
  • De tekst over legionellapreventie is aangepast.

In de vorige versie was het uitgangspunt vooral dat (in bepaalde situaties) legionellapreventie nodig of verplicht is. Nu is het uitgangspunt waar en hoe legionellapreventie nodig is, waarbij de nadruk ligt op risicovolle waterinstallaties die tijdelijk op evenementen worden gebruikt waarvan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vanwege gezondheidsrisico’s legionellapreventie noodzakelijk acht.

 
Wilt u hiervan op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via 'contact' en 'blijf op de hoogte'.