Als u last heeft van een bromtoon, kan er een bron van laagfrequent geluid in uw omgeving zijn, maar dat hoeft niet. Onderstaand schema kan u op weg helpen om een eerste indruk te geven wat er aan de hand kan zijn en wat er eventueel aan te doen is. 

Zelfanalyse ik hoor een bromtoon!

 

Ik hoor een bromtoon!
Vul in Ik hoor de bromtoon al lang Ik hoor de bromtoon sinds kort/nog niet zo lang Vul in
Vul in Ik hoor de bromtoon (bijna) altijd Ik hoor de bromtoon soms, met tussenpozen Vul in
Vul in Ik hoor de bromtoon (bijna) overal Ik hoor de bromtoon alleen thuis of op specifieke plekken Vul in
Vul in Alleen ik hoor de bromtoon Anderen horen de bromtoon ook Vul in 

 

Heeft u de meeste kruisjes rechts? Dan is het mogelijk dat er een bron van LFG in uw omgeving is. Om te proberen erachter te komen waar de bromtoon vandaan komt kunt u een aantal dingen doen. Kijk hiervoor bij ‘Opsporen van een geluidsbron’. 

Heeft u de meeste kruisjes links? Dan kan er een bron van LFG in uw omgeving zijn, maar het is ook mogelijk dat er een medische aandoening meespeelt. Bespreek uw klachten dan met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar een KNO keel-neus-oor (keel-neus-oor)-arts of audioloog. Met een medisch onderzoek en een gehoortest kan dan bekeken worden of er sprake is van een medische aandoening.

Let op: Dit schema is slechts een hulpmiddel. Het geeft een eerste indicatie en geen uitsluitsel. Zo kan er bijvoorbeeld ook een medische oorzaak meespelen als u de meeste kruisjes rechts heeft.

Houdt de hinder aan of heeft u vragen over één van deze stappen of over bromtonen/LFG? Kijk dan bij ‘Bij wie kan ik terecht?’ om te bepalen met wie u contact kunt opnemen hierover. Vindt u dit lastig, overlegt u dan met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

3 mogelijke situaties

Als u een bromtoon waarneemt, zijn er drie mogelijke situaties: 

  1. Er is laagfrequent geluid te meten en er is een bron aan te wijzen (zie Opsporen van een bron). Als het om een bedrijf gaat kunt u de omgevingsdienst of de gemeente erbij betrekken.
    Het kan echter zo zijn dat de bron wel op te sporen is, maar dat het niet mogelijk is met maatregelen deze bron weg te nemen of aan te passen.
  2. Er is LFG te meten, maar er is geen bron aan te wijzen (zie Als er geen bron is).
  3. Er is met metingen geen hoorbaar LFG aan te tonen (zie Als er geen bron is).  

Maatregelen tegen LFG

LFG laat zich niet door muren of isolatie tegenhouden. Daarom is alleen een aanpak bij de bron mogelijk om de overlast van LFG te verminderen. Bij bronnen in huis kunnen soms relatief kleine ingrepen helpen om hinder van LFG te voorkomen. Denk hierbij aan het op een juiste manier plaatsen van apparatuur, zoals een koelkast, of het aanbrengen van leertjes. 
Voor de meeste grote bronnen bestaat geen eenduidig maatregelenpakket. Er is maatwerk nodig voor elke situatie. Voorbeelden voor de industrie zijn: omkasting van machines of dempers voor ventilatiesystemen.