Het horen van bromtonen kan heel vervelend en indringend zijn.  Voor sommige mensen die last hebben van een bromtoon, kan dit een grote invloed hebben op hun leven.  Bromtonen kunnen laagfrequent geluid (LFG) zijn, maar dat hoeft niet.  Het is handig om daar een eerste indruk van te krijgen via een aantal vragen.  Ook kan het prettig  zijn om de ervaringen  te lezen van anderen die last hebben van een bromtoon.

Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid (LFG) is geluid met een frequentie tussen de 20 en 125 Hz Hertz (Hertz). Het kan worden veroorzaakt door apparaten in huis (zoals koelkasten, ventilatiesystemen) of van bronnen verder weg, zoals een pomp van een bedrijf. Lage tonen kunnen grote afstanden  afleggen. Hierdoor is het dan vaak lastig op te sporen waar LFG vandaan komt en de bron te ontdekken. Daarnaast is de wetgeving gericht op geluid in het algemeen en is een bron niet altijd aan te pakken.

De ene persoon heeft meer last van LFG dan de andere persoon. Het kan goed zijn dat bijvoorbeeld maar één gezinslid of één bewoner in de straat last heeft van LFG. Lees meer over (het waarnemen van) geluid.

Gezondheid

Mensen die bromtonen of laagfrequent geluid horen, kunnen hier veel hinder van hebben.  Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan LFG samenhangt met (ernstige) hinder en mogelijk met slaapverstoring. Er is geen bewijs voor andere directe gezondheidseffecten van LFG.  Het horen van een bromtoon kan wel leiden tot onder andere concentratieproblemen en vermoeidheid. Het horen van een bromtoon kan ook een medische oorzaak hebben.  

Opsporen van een bron

De bron van een bromtoon kan zich  in uw huis of bij de buren bevinden. Het is handig om eerst zelf op zoek te gaan naar waar het geluid vandaan komt.  Dit lukt zeker niet altijd, maar als het wel lukt is een oplossing soms eenvoudig. Als u er niet uitkomt, kunt u hulp van de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of Omgevingsdienst inschakelen. Kijk daarvoor bij ‘Bij wie kan ik terecht?’. Zij kunnen meedenken over de situatie. Als er geen bron is te vinden, of die kan niet worden aangepakt, kunt u een aantal dingen doen om de hinder proberen te verminderen

Meldingen van bromtonen

Bij steekproeven onder de Nederlandse bevolking in 2019 gaf 3,2% van de deelnemers aan (ernstige) hinder te ondervinden van LFG.  Het aantal meldingen van bromtonen bij de GGD's en de Stichting laagfrequent geluid is de laatste jaren toegenomen. Mede daardoor is er vraag om extra kennis. Het RIVM maakte een overzicht van de beschikbare kennis en stelde op grond daarvan een onderzoeksprogramma voor.