Wat te doen als de bron van een bromtoon niet is te vinden? Of als de bron wel bekend is maar er geen maatregelen kunnen worden getroffen? Dan blijft de hinder bestaan. In dat geval is het zaak om zo goed mogelijk met de hinder om te (leren) gaan. Accepteer dat de bron niet te vinden is, of dat er geen praktische maatregelen kunnen worden getroffen. Dit kan helpen om de stress te verminderen, ondanks het feit dat de bromtoon zelf niet minder wordt.

Sommige mensen voelen zich niet serieus genomen als iemand hen aanraadt dat het beter is om met hun klachten te leren omgaan. Het lijkt dan alsof het wordt gezien als een psychisch probleem. Als de bron echter niet gevonden kan worden of als er niets aan te doen is, is er beter mee (leren) omgaan de enige oplossing. 
Veel hinder ondervinden van LFG of een bromtoon kan een behoorlijke psychische last zijn en leiden tot onder andere: concentratiemoeilijkheden, vermoeidheid, depressie, angst en snel geïrriteerd zijn. Het is belangrijk om die psychische last te verminderen. Juist als de oorzaak van de hinder niet op te lossen is.

Praktische tips om de hinder te verminderen:

U kunt aan aantal dingen doen om te proberen om minder last van de hinder te hebben :

  1. Zoek prettige afleiding. Het luisteren naar aangename geluiden of muziek vermindert de LFG-hinder. Het zorgt voor afleiding of kan zelfs het LFG maskeren. Gebruik maken van prettige en bekende geluiden is een goede remedie. Zowel de muziek als het LFG kunnen dan waarneembaar blijven. U kunt zich erin trainen het geluid van de muziek bewuster waar te nemen dan het LFG. Dit vergt wel enige oefening en goede wil maar het werkt vaak, vooral met oortelefoontjes in.
  2. Let op andere dingen of denk daaraan en haal zo uw aandacht weg van het geluid. Dit is geen gemakkelijk advies. Lang niet iedereen lukt het meteen om het bromgeluid te negeren. Maar net als de tikkende klok in de woonkamer blijkt LFG voor veel mensen op den duur een alledaags geluid te worden. Als het alledaags wordt en er geen (onbewuste) dreiging meer van uitgaat, dan wordt het niet meer als echt hinderlijk ervaren. 
  3. Maak uw woning niet hermetisch dicht. Dat klinkt raar, maar bij een hermetisch afgesloten woning blijven de hoge tonen buiten en komen de lage tonen binnen. Hierdoor treden de lage tonen op de voorgrond waardoor er meer hinder ontstaat. Bovendien kan het u helemaal afsluiten van geluiden ervoor zorgen dat u geluid steeds slechter gaat verdragen als het er wel is.
  4. Gebruik geen oordopjes; deze houden de lage tonen niet goed tegen.

Meer tips, gebaseerd op de ervaring van anderen, vindt u op de website van Stichting LaagFrequent geluid.

Bespreek uw klachten met uw huisarts

Als bovenstaande tips niet helpen, kunt u proberen uw klachten te verlichten met professionele hulp, vooral als de bromtoon uw leven erg beïnvloedt. Bespreek de klachten met uw huisarts.