De hygiënerichtlijn voor evenementen is opgesteld in 2004 en herzien in 2011, 2012 en 2014. De versie december 2014-met wijzigingen maart 2016 betreft de definitieve versie.

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Voor GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en: GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland heeft, onder andere in samenwerking met het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, een Handreiking Publieksevenementen opgesteld welke aangeeft wanneer advies op het gebied van technische hygiënezorg in ieder geval geïndiceerd is.

Let op: de checklist en het rapport zijn verouderd.