Door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam Rijnmond met financiering vanhet RIVM en in nauwe samenwerking met de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) en het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) is een film ontwikkeld: Norovirus: je ziet het niet maar het is er wel.

De film duurt 7 minuten en is bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen die te maken krijgen met een norovirus uitbraak. De film laat zien hoe het virus zich verspreid en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen met als belangrijkste maatregel het handenwassen. De film is gratis te downloaden: www.ggd.rotterdam.nl/filmnorovirus.