Door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam Rijnmond met financiering vanhet RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en in nauwe samenwerking met de WIPWerkgroep Infectiepreventie en het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid is een film ontwikkeld: Norovirus: je ziet het niet maar het is er wel.

De film duurt 7 minuten en is bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen die te maken krijgen met een norovirus uitbraak. De film laat zien hoe het virus zich verspreid en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen met als belangrijkste maatregel het handenwassen. De film is gratis te downloaden: www.ggd.rotterdam.nl/filmnorovirus.