Verschillende websites hebben het bericht van Uneto-VNI overgenomen om de leidingen te spoelen na de vakantie zodat een legionella-infectie wordt voorkomen. Dit heeft geleid tot vragen aan het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) over de wijze van spoelen.

Hoewel het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) het nuttig vindt om het drinkwater te verversen na enkele weken stilstand kan niet worden gesteld dat legionella-infecties met deze spoelacties worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat als legionellabacteriën in koudwaterleidingen aanwezig zijn ze niet door een spoelactie te verwijderen zijn. Ook in warmwaterleidingen kan de legionellabacterie na een eenmalige spoeling aanwezig blijven. Echter, de kans dat een bewoner hierdoor ziek wordt is klein.

Het is daarom beter om te spreken van het verversen van het drinkwater zodat, zoals aangegeven in het bericht van Uneto-VNI, de kwaliteit van het water kan worden gewaarborgd en eventuele opgeloste stoffen in het drinkwater, zoals metalen, uit de drinkwaterleiding worden gespoeld.