Tot de medische risicogroepen behoren mensen zonder milt of met een minder goed werkende milt (bijvoorbeeld mensen met sikkelcelziekte), een cochleair implantaat, lekkage van hersenvocht of een minder goed werkend afweersysteem. Deze mensen komen al langere tijd in aanmerking voor een pneumokokkenprik. 

Eerder een pneumokokkenprik gehad?

Als u geboren bent in de periode vanaf 1948 tot en met 1952 dan ontvangt u een uitnodiging voor de gratis pneumokokkenprik voor ouderen. Als u óók tot de medische risicogroep voor de pneumokokkenprik behoort dan heeft u deze prik mogelijk al gehad.  Neem in dat geval contact op met uw huisarts. Als u te vroeg opnieuw gevaccineerd wordt, kan het zijn dat u minder goed beschermd bent. Daarnaast is de kans op bijwerkingen groter.

Extra medische risicogroep

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 en hiervan chronische klachten ondervinden voorlopig ook te benoemen als medische risicogroep. De longarts stelt hiervoor de indicatie.  Wie de prik geeft hangt af van lokale afspraken tussen de long- en huisarts.