Tot de medische risicogroepen behoren mensen zonder milt of met een minder goed werkende milt (bijvoorbeeld mensen met sikkelcelziekte), een cochleair implantaat, lekkage van hersenvocht of een minder goed werkend afweersysteem. Deze mensen komen al langere tijd in aanmerking voor een pneumokokkenprik. Als u tot deze groep behoort en u valt in de doelgroep van het vaccinatieprogramma najaar 2020 (in 2020 gaat het om mensen geboren tussen 1941 en 1947), kunt u ook een uitnodiging krijgen voor de gratis pneumokokkenprik in 2020.

Eerder een pneumokokkenprik gehad?

Als u een uitnodiging krijgt voor de pneumokokkenprik maar deze al eerder heeft gehad, bijvoorbeeld omdat u tot een medische risicogroep behoort, neem dan contact op met uw huisarts. Als u te vroeg opnieuw gevaccineerd wordt, kan het zijn dat u minder goed beschermd bent. Daarnaast is de kans op bijwerkingen groter.

Extra medische risicogroep

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt en daardoor longschade hebben opgelopen en hier chronische klachten van ondervinden voorlopig ook te benoemen als medische risicogroep. De longarts stelt hiervoor de indicatie.  Wie de prik geeft hangt af van lokale afspraken tussen de long- en huisarts.