Hier vindt u informatie over de pneumokokkenvaccinatie voor uw patiënten, informatie over diagnostiek en cijfers over pneumokokkenziekte.

Doelgroepen voor vaccinatie in het kort

Pneumokokkenvaccinatie wordt programmatisch aangeboden. Het wordt al langere tijd aangeboden aan kinderen als onderdeel van het RVP. Sinds 2020 is ook vaccinatie voor volwassenen beschikbaar via het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen.  De doelgroep voor dat programma bestaat uit mensen van 60- t/m 79 jaar. Er zijn alleen niet genoeg vaccins beschikbaar om deze groep in één keer uit te nodigen. In de komende jaren wordt het programma verder uitgerold om de volledige doelgroep te vaccineren.

Naast het programmatische aanbod wordt de pneumokokkenvaccinatie aangeboden aan medische risicogroepen. En is er mogelijkheid voor vaccinatie op maat, op basis van eigen keuze.

Er zijn verschillende adviezen van de Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie. Op de pagina met achtergrondinformatie vindt u hier meer informatie over.