Hier vindt u informatie over de pneumokokkenvaccinatie voor uw patiënten, informatie over diagnostiek en cijfers over pneumokokkenziekte.

Advies Gezondheidsraad 2018 en 2020

In 2018 heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de vijf jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie met het Pneumokokken Polysacharide vaccin PPV23.

In het licht van het nieuwe coronavirus heeft de Gezondheidsraad in april 2020 op verzoek van het ministerie van VWS opnieuw gekeken naar de doelgroep voor de pneumokokkenprik. In het najaar 2020 worden alle mensen geboren vanaf 1941 tot en met 1947 uitgenodigd voor een pneumokokkenprik via het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV). Op de pagina met achtergrondinformatie vindt u hier meer informatie over.

De staatssecretaris heeft ook het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 voorlopig toe te voegen aan de groepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie. Deze groep ontvangt de pneumokokkenvaccinatie via dezelfde route als de andere patiënten met een medische indicatie. Zij ontvangen geen uitnodiging via het programma, tenzij men op basis van leeftijd in aanmerking komt voor pneumokokkenvaccinatie. Wie er precies voor deze vaccinatie in aanmerkingen komen wordt nog verder uitgewerkt. Zie ook de pagina Vaccinatie van medische risicogroepen.