Tijdens de campagne voor pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen (NPPV) in 2022 werden mensen uit geboortejaren 1953 t/m 1956 (leeftijd 66 t/m 69 jaar) uitgenodigd door hun huisarts voor vaccinatie. Het gaat hierbij om 4,6% van de Nederlandse bevolking. Hiervan werd 63,0% gevaccineerd. Dit is lager dan de vaccinatiegraad in 2021, die was 74,1%. In 2021 werd een iets oudere groep uitgenodigd (69 tot en met 73 jaar). Bij griepvaccinatie is bekend dat de vaccinatiegraad toeneemt met leeftijd.

De vaccinatiegraad was veel hoger onder mensen die zich ook lieten vaccineren tegen griep dan onder mensen die geen griepvaccinatie haalden (92,1% versus 3,8%). De vaccinatiegraad was vrijwel hetzelfde in de verschillende geboortejaren. Wel haalden meer vrouwen (64,5%) dan mannen (61,4%) de vaccinatie.

Jaarlijkse monitor

Om ontwikkelingen in het NPPV en de vaccinatiegraad te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor griepvaccinatie uitgevoerd. De monitor pneumokokkenvaccinatie wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden alleen gebruikt om de doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.