Tijdens de campagne voor pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen (NPPV) in 2021 werden mensen uit geboortejaren 1948 t/m 1952 (leeftijd 69 tot en met 73 jaar) uitgenodigd door hun huisarts voor vaccinatie. Het gaat hierbij om 5,8% van de Nederlandse bevolking. Hiervan werd 74,1% gevaccineerd. Dit is hoger dan de vaccinatiegraad in 2020, die was 73,0%. De vaccinatiegraad verschilde nauwelijks tussen de geboortejaren. Wel haalden meer vrouwen (74,4%) dan mannen (73,8%) de vaccinatie. Van alle mensen die een pneumokokkenvaccinatie ontvingen, had 93,2% in 2021 ook een griepvaccinatie ontvangen.

Om ontwikkelingen in het NPPV en de vaccinatiegraad te kunnen volgen, wordt een jaarlijkse monitor griepvaccinatie uitgevoerd. De monitor pneumokokkenvaccinatie wordt uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)  in opdracht van het RIVM. Voor de monitor zijn gegevens gebruikt uit de elektronische medische dossiers van deelnemende huisartsenpraktijken. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen en worden alleen gebruikt om de doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie en het aantal mensen dat is gevaccineerd in kaart te brengen.