Mensen die behoren tot bepaalde medische  risicogroepen wordt geadviseerd om zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. Zij hebben een verhoogde kans op invasieve pneumokokkenziekte en een ernstiger beloop van de ziekte met een verhoogde case fatality rate. Vaak krijgen zij naast de PPV23-vaccinatie ook een PCV13 Prevenar-13®, een geregistreerd 13-valent pneumokokken-conjugaatvaccin (Prevenar-13®, een geregistreerd 13-valent pneumokokken-conjugaatvaccin)-vaccinatie.

De adviezen voor medische risicogroepen bestaan naast het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (waar de indicatie plaatst vindt op basis van de leeftijd). Meer informatie over de medische risicogroepen vindt u in de LCI-richtlijn Pneumokokkenziekte en andere LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen.