De hoeveelheid stikstof die in de lucht zit noemen we stikstofconcentratie. Het RIVM meet in verschillende meetnetten de stikstofconcentratie in de lucht.

Het RIVM heeft meetpunten in heel Nederland die meten hoeveel stikstof er in de lucht zit. Deze meetpunten staan zowel binnen als buiten natuurgebieden. We maken gebruik van verschillende soorten apparaten om te meten hoeveel er van een bepaalde stof in de lucht, het water of de bodem zit. Alles rondom de meetpunten, zoals de organisatie, de mensen en de logistiek, noemen we het meetnet. Kijk op de pagina Meten voor meer informatie over de meetnetten.

Concentratie berekenen

Omdat het praktisch niet haalbaar is om op elke locatie te meten, gebruiken we modellen om de stikstofconcentratie in de lucht te berekenen. Het RIVM brengt jaarlijks de concentratie van verschillende stoffen in Nederland, waaronder stikstofoxiden en ammoniak, in kaart. De Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) zijn een combinatie van metingen en modelberekeningen.

Eenheden

De concentratie stikstofoxiden of ammoniak wordt meestal uitgedrukt in microgram per kubieke meter (μg m-3). Soms wordt ook de eenheid ‘parts per billion’ ( ppb parts per billlion (parts per billlion)) gebruikt.