Elk kwartaal worden signalen op het gebied van microbiologische voedselveiligheid uit binnen- en buitenland besproken tijdens het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid op het RIVM. Signalen kunnen bijvoorbeeld voedsel-gerelateerde uitbraken zijn, nieuwe of onverwachte infectieziekten die via voedsel worden overgedragen of trends die van invloed kunnen zijn op voedselveiligheidsrisico’s. De signalen worden gebruikt om waar nodig bestrijdingsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Signaleringsoverleg microbiologische voedselveiligheid

Signalen zijn afkomstig uit nationale en internationale bronnen en van bijvoorbeeld professionals werkzaam in de productie van voedsel, van microbiologen en van epidemiologen. Er zijn verschillende redenen om een signaal te bespreken tijdens het Signaleringsoverleg-Voedselveiligheid:

 • Het signaal kan een mogelijke dreiging voor de volksgezondheid in Nederland betekenen;
 • Er is veel media-aandacht;
 • Het signaal komt voort uit onderzoek of vraagt om nader onderzoek;
 • Het signaal kan leiden tot kennisvermeerdering of dienen als informatieverstrekking.

Het overleg resulteert elk kwartaal in een overzicht van voedsel-gerelateerde infectieziektesignalen dat verzonden wordt naar professionals die werkzaam op het gebied van microbiologische voedselveiligheid. Het signaleringsoverleg werkt volgens een privacyrichtlijn. Het overzicht heeft een vertrouwelijk karakter.

Criteria om een signaal op te nemen in het overzicht zijn:

 • verandering in de incidentie of prevalentie van een voedsel-gerelateerde infectieziekte;
 • het opkomen van een voedsel-gerelateerde infectieziekte in een specifieke populatie of locatie;
 • het opkomen van een nieuwe of onbekende infectieziekte
 • veranderingen in de productie, bereiding of consumptie van voedsel;
 • verwachte problemen in de preventie en bestrijding van een infectieziekte;
 • een infectieziektedreiging met veel media-aandacht.

Nationale bronnen

 • Berichten uit het veld
 • Informatie uit de media
 • Voedingscentrum
 • NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) 
 • RIVM
 • Bedrijfsleven

Internationale bronnen

 • RASFF Rapid Alert System for Food and Feed (Rapid Alert System for Food and Feed)
 • EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)

Aanmelden, inloggen & archief 

Voor wie is SO-VM?

Iedereen die beroepsmatig in aanmerking denkt te komen kan zich via deze site aanmelden. Bijvoorbeeld:

 • voedselveiligheidexperts
 • levensmiddelenmicrobiologen 
 • microbiologisch analisten
 • beleidsmedewerkers
 • onderzoekers