Om nieuwe en opkomende risico’s van chemische stoffen zo vroeg mogelijk in beeld te brengen, is in 2020 het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Chemie (SO-VC Voedingscentrum (Voedingscentrum)) gestart. Het SO-VC bestaat uit experts op het gebied van chemische voedselveiligheid van verschillende instituten en het bedrijfsleven. Deze experts verzamelen signalen op het gebied van chemische voedselveiligheid. Signalen kunnen bijvoorbeeld gaan over alternatieven voor stoffen die niet meer gebruikt mogen worden of over nieuwe ontwikkelingen in de levensmiddelenindustrie. Elk kwartaal worden deze signalen op het gebied van chemische voedselveiligheid uit binnen- en buitenland gezamenlijk besproken en geduid.

Na het overleg worden de afgesloten signalen gebundeld in een overzicht dat verzonden wordt naar belanghebbenden die werkzaam op het gebied van chemische voedselveiligheid. Het signaleringsoverleg werkt volgens een privacyrichtlijn. Het overzicht heeft een vertrouwelijk karakter.

Elk kwartaal het Overzicht van het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid Chemie (SO-VC) ontvangen?

Elk kwartaal komen afgesloten signalen beschikbaar voor professionals. Het overzicht wordt eenmaal per kwartaal uitgestuurd. U kunt zich hiervoor aanmelden. 

Aanmelden, inloggen & archief 

Voor wie is SO-VC?

Iedereen die beroepsmatig in aanmerking denkt te komen kan zich via deze site aanmelden. Bijvoorbeeld:

  • voedselveiligheidexperts
  • toxicologen
  • chemisch analisten
  • levensmiddelentechnologen
  • beleidsmedewerkers
  • onderzoekers