IB juni 2019

Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 4, juni 2019

Infectieziekte Totaal week13- 16 Totaal week17- 20 Totaal week21- 24 Totaal t/m week24; 2019 Totaal t/m week24; 2018
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 1
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 52 51 48 319 390
 
Groep B2 
Buiktyfus 0 3 1 10 13
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 16 7 6 54 83
Hepatitis B Acuut 3 2 1 30 39
Hepatitis B Chronisch 53 34 13 307 483
Hepatitis C Acuut 0 2 0 13 29
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 49 34 14 228  
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 34 32 13 162 136
Kinkhoest 506 386 195 2450 1724
Mazelen 5 0 6 25 16
Paratyfus A 2 0 0 5 5
Paratyfus B 0 1 1 6 10
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 23 25 13 117 178
Shigellose 33 37 5 190 137
Voedselinfectie 1 1 2 7 8
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 15 6 1 47 25
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 1 0 0 3 0
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 1
Hantavirusinfectie 2 4 0 16 13
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 1 0 1 11 21
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 3 3 1 19 26
Legionellose 18 23 8 102 233
Leptospirose 4 0 0 11 7
Listeriose 5 8 2 38 34
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 2
Malaria 8 12 2 48 114
Meningokokkenziekte 11 10 3 72 115
Psittacose 7 8 1 26 33
Q-koorts 2 1 0 5 7
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 0 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 1 1 4 19
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 1 4
           
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig geworden.
           

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 17 juni 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.