RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

De hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen is in 2002 opgesteld, herzien in 2012 en 2016, en gewijzigd in 2017.

De hygiënerichtlijn is gebaseerd op de richtlijnen voor deze setting van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP).

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.

Home / Documenten en publicaties / Richtlijnen / LCHV-richtlijnen / Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu