Deze webpagina biedt een overzicht van de informatiematerialen die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op verschillende onderwerpen heeft ontwikkeld. De materialen staan bij de onderwerpen zelf. De informatiematerialen zijn bedoeld voor iedereen die voorlichting geeft over leefstijl, ziekte en zorg. De materialen bestaan uit kant-en-klare voorlichtingsproducten of halffabricaten. Het niet toegestaan om in (de inhoud van) de materialen veranderingen aan te brengen. De materialen zijn vrij te gebruiken onder bronvermelding.

Informatiemateriaal
artsen zijn terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. Vaak kan een lichaam op eigen kracht herstellen van een bateriële infectie

Antibioticagebruik
Deze toolkit gaat over verantwoord gebruik van antibiotica.

Toolkit Binnenmilieu

Binnenmilieu
De onderwerpen schimmel en vocht, koolmonoxide, kwik, lood in drinkwater en asbest in gebouwen komen aan bod.

Toolkit gezonde school

Gezonde School
Ondersteunt u scholen om een Gezonde School te worden of te blijven? Hier vindt u handige materialen voor u en scholen om te gebruiken.

Informatiemateriaal

Griep en Verkoudheid
Deze toolkit gaat over preventie van griep en verkoudheid, en hoe je kunt voorkomen dat je anderen besmet als je zelf ziek bent.

Informatiemateriaal Hepatitis B voor risicogroepen

Hepatitis B voor risicogroepen
Het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen wordt landelijk gecoördineerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met Soa Aids Nederland en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ...

Toolkit Hitte

Hitte
Deze toolkit gaat over de gezondheidsrisico's van aanhoudend warm weer en geeft een handreiking om de risico's te beperken.

Hygiëne
handen wassen

Hygiene
Deze toolkit biedt informatie over hygiëne. Wanneer moet je hygiënische maatregelen nemen en wanneer bestaat er een risico voor infectieziek...

Informatiemateriaal Zwangerschap en werk
mensen in een park

Kinderwens Zwangerschap en Werk
Deze toolkit gaat over kinderwens, zwangerschap en werk. Hij ondersteunt (communicatie)professionals en werkgevers op het gebied van publiekscommunica...

Informatiemateriaal

Hoofdluis
Kammen, kammen, kammen! Dat is de centrale boodschap in de voorlichting over hoofdluis. U vindt hier veelgestelde vragen, een folder en film over de b...

Rabiës
vaccins

Rabies (hondsdolheid)
In Nederland komt rabiës alleen voor bij sommige soorten vleermuizen. Als je gebeten of gekrabd bent door een vleermuis moet je dus actie onderne...

Informatiemateriaal Scabies
schurft

Schurft (Scabies)
Deze toolkit gaat over schurft (scabiës) en de bestrijding ervan.

Tekenbeten

Tekenbeten
Deze toolkit gaat over preventie van tekenbeten. U vindt hierin materialen als veelgestelde vragen en folder, en links naar film en app.

Toolkit Houtrook en gezondheid

Toolkit Houtrook en gezondheid
De toolkit Houtrook en gezondheid ondersteunt (communicatie)professionals in publiekscommunicatie over milieu en gezondheid.

Informatiemateriaal Voedselinfecties
vader en dochter die in de keuken de maaltijd voorbereiden (groente en kip snijden)

Voedselinfecties
Veel mensen weten wel iets over voedselinfecties. Het is echter veel minder bekend met welke eenvoudige maatregelen een voedselinfectie te voorkomen i...

Zwangerschap en infectieziekten

Zwangerschap en infecties
Deze toolkit gaat over preventie van infectieziekten tijdens de zwangerschap.