Netkaart

Het RIVM beheert een kaart met de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen. Deze Netkaart geeft voor elke individuele hoogspanningslijn de breedte van de indicatieve magneetveldzone. De Netkaart zal in 2017 worden geactualiseerd.

Indicatieve zone

Afbeelding van de Netkaart bovengrondse hoogspanningslijnen

De indicatieve zone die nu in de Netkaart is weergegeven, is bepaald voor de situatie van een individuele bovengrondse hoogspanningslijn. Als er een andere bovengrondse hoogspanningslijn in de buurt is, zal die het magneetveld beïnvloeden. Ook zou zich de situatie kunnen voordoen dat de jaargemiddelde belasting van een hoogspanningslijn hoger is dan 30% (220 en 380 kV lijnen) respectievelijk 50% (50, 110 en 150 kV lijnen) van de ontwerpbelasting. In die gevallen kan de specifieke zone uitgestrekter zijn dan de indicatieve zone die nu in de Netkaart is aangegeven. Bij twijfel kan de specifieke magneetveldzone volgens de Handreiking worden berekend, waarbij beïnvloeding wordt meegenomen en/of met een hoger percentage wordt gerekend.

Gebruiksaanwijzing

De Netkaart heeft een aantal 'knoppen' om te kunnen zoomen, schuiven, etcetera. Door het informatiesymbool (blauwe cirkel met een i) te selecteren en dan op een hoogspanningslijn te klikken, opent zich een tabel met gegevens over die lijn zoals: de naam, de spanning, de breedte van de indicatieve zone en informatie over de netbeheerder. De kleur van de hoogspanningslijn in de Netkaart komt overeen met het spanningsniveau (zie de legenda).

De notatie '2x 80 meter' voor de breedte van de indicatieve zone betekent dat de indicatieve zone zich aan weerszijden van de hoogspanningslijn tot 80 meter uitstrekt, gerekend over de grond vanuit het hart van de hoogspanningslijn.

Disclaimer

Aan de Netkaart kunnen geen rechten worden ontleend. Het RIVM spant zich in om de informatie in de Netkaart zo volledig en actueel mogelijk te houden.

Andere informatiebronnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu