luchtfoto van een hoogspanningsstation

Een hoogspanningsstation verbindt verschillende delen van het elektriciteitsnet. Het kan schakelen en de spanning verlagen.  Dat noemen we transformeren. Het kan ook de stroom verdelen over verschillende uitgaande verbindingen. Deze kunnen boven- of ondergronds zijn. De sterkte van het magneetveld in de buurt van een hoogspanningsstation hangt af van de stromen die er lopen. De sterkte hangt ook af  van de componenten op het station. En van de inrichting van het station. Het magneetveld in de buurt van een hoogspanningsstation heeft een grillig verloop. Bij het hek van een station ligt de sterkte van het magneetveld tussen 0 en ongeveer 25 microtesla.

In figuur 3 ziet u de magneetveldcontour van het hoogspanningsstation Almere.

 de beekende magneetveldcontour voor het 150 kV hoogspanningsstation Almere

Figuur 3 Magneetveldcontour (0,4 microtesla) voor het 150 kV kilovolt (kilovolt) hoogspanningsstation Almere. De magneetveldcontour is donkergroen, het hek rond het station is zwart (bron: RIVM-rapport  Magneetvelden bij hoogspanningsstations en opstijgpunten)