Een transformatorhuisje voor omzetting naar 230 Volt

Transformatorhuisjes zijn er in veel verschillende vormen. In het huisje wordt de spanning van 3 tot 50 kV kilovolt (kilovolt) naar laagspanning van 230 volt getransformeerd. Die spanning wordt onder de grond naar de huisaansluiting vervoerd. Een transformatorhuisje wordt ook wel een middenspanningsruimte genoemd. De sterkte van het magneetveld in de buurt van een transformatorhuisje hangt af van de stroom die er loopt. De sterkte hangt ook af van de componenten in het huisje. En van  de manier waarop het huisje is ingericht. Hoe groter de afstand tot de muren van het huisje, hoe zwakker het magneetveld. Meestal is de veldsterkte op de verschillende buitenmuren anders. De magneetveldsterkte op de buitenmuur van een transformatorhuisje varieert tussen 0 en ongeveer 40 microtesla.

In figuur 4  ziet u, voor vier verschillende transformatorhuisjes,  hoe de sterkte van het magneetveld afneemt als de afstand tot de muur van het huisje groter wordt.

deze grafiek laat voor vier verschillende transformatorhuisjes zien hoe de magneetveldsterkte afneemt met de afstand

Figuur 4 Verband tussen de sterkte van het magneetveld en de afstand tot de muur van een transformatorhuisje (bron: samengesteld uit metingen in RIVM-rapport ‘Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magnetische velden bij verschillende bronnen’)