De onderstaande lijst geeft een overzicht van de onderzoeken en publicaties die het RIVM de afgelopen jaren heeft uitgevoerd met betrekking tot gezondheidseffecten en beleid in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen en andere onderdelen van het elektriciteitsnet.