kabelbed met ondergrondse hoogspanningskabels in aanleg

In een ondergrondse kabelbed liggen geïsoleerde hoogspanningskabels. Deze liggen meestal op ongeveer anderhalve meter onder het maaiveld . Omdat de grond het magneetveld niet tegenhoudt, is er ook bovengronds een magneetveld aanwezig. De sterkte van het magneetveld in de buurt van een ondergrondse hoogspanningskabel hangt niet alleen af van de stroom die door de kabels gaat. De sterkte hangt ook af van de  diepte en de manier waarop de kabels in de grond liggen. Direct boven de kabels is het magneetveld het sterkst. De sterkte kan variëren tussen ongeveer 5 en 50 microtesla. Verder van het kabelbed neemt de magneetveldsterkte af. Deze afname gaat sneller dan bij een bovengrondse hoogspanningslijn.

Figuur 2 laat het magneetveldprofiel van een ondergrondse kabel zien. Om dit te vergelijken, hebben we  het profiel van de bovengrondse 380 kV kilovolt (kilovolt) lijn uit figuur 1 opgenomen.

Figuur 2

Sla de grafiek Magneetveld en afstand over en ga naar de datatabel

Figuur 2 Verband tussen de sterkte van het magneetveld en de afstand tot het hart van het kabelbed (of de hoogspanningslijn) bij een ondergrondse hoogspanningskabel en een bovengrondse hoogspanningslijn (bron: voorbeeldberekening RIVM, 2018)