Het RIVM beheert een kaart met de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen. Deze netkaart geeft de rekenafstand aan waarbinnen het Rijk adviseert de magneetveldzone te berekenen. De RIVM-netkaart is voor het laatst in 2018 gewijzigd en wordt in 2023 weer vernieuwd.

Rekenafstanden

Het Rijk adviseert de magneetveldzone uit te (laten) rekenen als er plannen zijn om binnen de rekenafstand in de RIVM-netkaart nieuwe gevoelige bestemmingen ruimtelijk mogelijk te maken. Met gevoelige bestemmingen worden bedoeld: woningen, scholen, kinderdagverblijven en crèches, en andere woonvormen waar mensen langdurig verblijven, zoals verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperkingAan de RIVM-netkaart kunnen geen rechten worden ontleend. Netbeheerder TenneT is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het dataregister. Dat register heeft  het RIVM voor de netkaart en de bepaling van de rekenafstanden gebruikt. De rekenafstand is bepaald voor individuele, bovengrondse hoogspanningslijnen.

Gebruiksaanwijzing

De netkaart heeft een aantal 'knoppen' om te kunnen zoomen, schuiven, etcetera. Door het informatiesymbool (blauwe cirkel met een i) te selecteren en dan op een hoogspanningslijn te klikken, opent zich een tabel met gegevens over die lijn zoals: de naam, de spanning, de rekenafstand waarbinnen het Rijk adviseert de magneetveldzone te berekenen, en informatie over de netbeheerder. De kleur van de hoogspanningslijn in de netkaart komt overeen met het spanningsniveau (zie de legenda).

De notatie '2 x 80 meter' voor de rekenafstand waarbinnen wordt geadviseerd om te rekenen,  betekent dat deze afstand zich aan weerszijden van de hoogspanningslijn tot 80 meter uitstrekt, gerekend over de grond vanuit het hart van de hoogspanningslijn.

Atlas Leefomgeving

De netkaart is ook opgenomen in de Atlas Leefomgeving.