Legionella

 

Het LCHV adviseert GGD'en, gemeenten en andere overheidsorganisaties op het gebied van legionellapreventie. Hierbij wordt samengewerkt met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

Preventie en melding van legionellabacteriën in water
Het LCHV stelt documenten beschikbaar voor GGD’en met adviezen en richtlijnen voor het uitvoeren van legionellapreventie-taken.

GGD’en kunnen het document ‘Preventie en melding van legionellabacteriën in water’ gebruiken om legionella-meldingen in waterinstallaties af te handelen. Het document kan ook worden gebruikt als naslagwerk bij het beantwoorden van vragen over legionellapreventie.

Het document bestaat uit 3 delen. Deel B en C dienen als onderbouwing van het advies in deel A:

 

In de Hygiënerichtlijn voor evenementen (paragraaf 2.3) staan adviezen over legionellapreventie bij evenementen.

Het LCHV heeft ook de Procedure koeltoreninventarisatie en -registratie voor gemeenten opgesteld. Hierin staat informatie over natte koeltorens en adviezen hoe koeltorens binnen de gemeente kunnen worden gelokaliseerd.


Kenniscentrum
Het LCHV beantwoord vragen van GGD’en en adviseert beleidsmakers over legionellapreventie. Tweejaarlijks organiseert het LCHV een studiedag waarin actuele ontwikkelingen op het gebied van legionellapreventie worden besproken. Het LCHV voert (literatuur)onderzoek uit en heeft regelmatig contact met deskundigen zodat ‘evidence-based’ advies gegeven kan worden.


Regelgeving
In Nederland dient legionella-beheer uitgevoerd te worden bij:

  • Drinkwaterinstallaties van o.a. ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en hotels (Drinkwaterbesluit/-regeling)
  • Natte koeltorens (Activiteitenbesluit/ -regeling)
  • Zwembaden (Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden, Bhvbz)
  • Bedrijfsprocessen waarbij werknemers mogelijk met legionellabacteriën in contact kunnen komen zoals autowasstraten, staalbedrijven en gebouwen met luchtbevochtiging (Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbocatalogi)

Compleet overzicht van alle prioritaire drinkwaterinstallaties

Meer informatie van de Rijksoverheid

De besluiten en regelingen

 

Meer informatie

Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel A - oktober 2016

Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel B - april 2016

Preventie en melding van legionellabacteriën in water, Deel C - mei 2016

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu