RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Sport en bewegen

Het RIVM levert een bijdrage aan de versterking van de kennisbasis voor het sportbeleid en de sportpraktijk in Nederland. Deze bijdrage bestaat uit zowel het leveren van onderzoeksresultaten als uit het coördineren en valideren van het onderzoek dat gebeurt door derden. Het RIVM speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsborging en het open data beleid. Het RIVM levert een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties en activiteiten voor de Europese Commissie.

Sport en bewegen in cijfers

Feiten en cijfers over sport en bewegen overzichtelijk bij elkaar.

Lees verder

Kernindicatoren Sport en bewegen

De ontwikkeling van sport en bewegen kunt u met deze kernindicatoren duurzaam volgen.

Lees verder

Sport op de kaart

Sport op de kaart bestaat uit kaarten over sport en bewegen in Nederland.

Lees verder

Sport Toekomstverkenning

Voor welke uitdagingen kan Nederland in 2030 komen te staan bij gelijkblijvend sportbeleid? Daarover gaat de Sport Toekomstverkenning.

Lees verder

Sportieve Gemeente

Het themadeel ‘Sport en bewegen’ in de Handreiking Gezonde Gemeente helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van integraal lokaal b...

Lees verder

Interventiedatabase Actief en Gezond Leven

Welke gedragsinterventies werken in de praktijk van sport en bewegen? Een initiatief van Kenniscentrum Sport en RIVM.

Lees verder

Sport en Bewegen Internationaal

RIVM neemt deel aan internationale netwerken op het gebied van gezondheidsbevorderend beweeggedrag (Health Enhancing Phyiscal Activity (HEPA)).

Lees verder

Verdiepend onderzoek

Meer informatie over divers RIVM-onderzoek op het gebied van sport en bewegen.

Lees verder

Home / Onderwerpen / S / Sport en bewegen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu