Sport en bewegen

Het RIVM levert een bijdrage aan de versterking van de kennisbasis voor het sportbeleid en de sportpraktijk in Nederland. Deze bijdrage bestaat uit zowel het leveren van onderzoeksresultaten als uit het coördineren en valideren van het onderzoek dat gebeurt door derden. Het RIVM speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsborging en het open data beleid. Het RIVM levert een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties en activiteiten voor de Europese Commissie.

Kernindicatoren Sport en Bewegen

In 2014 zijn de Kernindicatoren Sport en Bewegen benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Kwaliteit, vergelijkbaarheid en continuïteit zijn van groot belang. Het RIVM is door het Ministerie van VWS aangewezen als coördinator. Er wordt nauw samengewerkt met het Kenniscentrum Sport, het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), het Mulierinstituut, VeiligheidNL, Centraal Bureau voor de Statistiek en NOC*NSF.

Meer informatie: www.kernindicatorensportenbewegen.nl

Sport op de Kaart

Sport op de kaart bestaat uit kaarten over sport en bewegen in Nederland. Het is een instrument voor bestuurders, politici, beleidsmakers en professionals die meer inzicht willen hebben, situaties willen vergelijken en onderbouwde keuzes moeten maken voor beleid en praktijk. Daar waar mogelijk wordt informatie over de kernindicatoren sport en bewegen verwerkt in een kaart.

Meer informatie: www.sportopdekaart.nl.

Sport Toekomstverkenning

RIVM werkt in 2015/2016 samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de eerste Sport Toekomstverkenning (STV). Een breed scala aan experts en andere spelers uit het veld heeft hiervoor input geleverd. Het doel van de STV is inzicht te geven in de onzekerheden en complexiteit waarmee de toekomst is omgeven. Het geeft beleidsmakers en sportprofessionals handvatten om te anticiperen op de toekomst. Ook hier staan de kernindicatoren sport en bewegen centraal.

Meer informatie www.sporttoekomstverkenning.nl.

Sport en Bewegen op VZinfo.nl

Het onderwerp Sport en bewegen op VZinfo.nl geeft aan gezondheid gerelateerde informatie over sport en bewegen. Het gaat hierbij om cijfers en context, maar ook regionale en internationale informatie. Wat zijn bijvoorbeeld de oorzaak en gevolgen van (on)gezond bewegen? En hoe zit het met het beweeggedrag van specifieke bevolkingsgroepen? Hoe verhoudt het beweeggedrag in Nederland zich tot andere landen in Europa en zijn er verschillen tussen de Nederlandse regio’s?

Meer informatie: www.volksgezondheidenzorg.info/sport-en-bewegen

Sport en Bewegen Internationaal

Het RIVM is betrokken bij diverse internationale netwerken op het gebied van gezondheidsbevorderend beweeggedrag ('Health Enhancing Phyiscal Activity' (HEPA)). Het RIVM fungeert als HEPA Focal Point voor de Europese Commissie en neemt deel aan de 'Expert group on HEPA'. Het RIVM is een 'collaborating centre on Nutrition and Physical Activity' voor de WHO. Daarnaast is het RIVM eerste aanspreekpunt voor de Global Observatory for Physical Activity en nemen we deel aan de werkgroep voor de Childrens Report Card on Physical Activity. Ook is het RIVM aangesloten bij het WHO HEPA Europe netwerk.

Meer informatie over het collaborating centre on Nutrition and Physical Activity.

Meer informatie over sport en bewegen internationaal

Home / Onderwerpen / S / Sport en bewegen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu