Het RIVM levert een bijdrage aan de versterking van de kennisbasis voor het sportbeleid en de sportpraktijk in Nederland. Deze bijdrage bestaat uit zowel het leveren van onderzoeksresultaten als uit het coördineren en valideren van het onderzoek dat gebeurt door derden. Het RIVM speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsborging en het open data beleid. Het RIVM levert een bijdrage aan beleidsmonitoring en –evaluaties en activiteiten voor de Europese Commissie.

Sport en bewegen in cijfers

Sport en bewegen in cijfers
Feiten en cijfers over sport en bewegen overzichtelijk bij elkaar.

Kernindicatoren Sport en bewegen

Kernindicatoren Sport en bewegen
De ontwikkeling van sport en bewegen kunt u met deze kernindicatoren duurzaam volgen.

Sport op de kaart

Sport op de kaart
Sport op de kaart bestaat uit kaarten over sport en bewegen in Nederland.

Sport Toekomstverkenning

Sport Toekomstverkenning
Voor welke uitdagingen kan Nederland in 2030 komen te staan bij gelijkblijvend sportbeleid? Daarover gaat de Sport Toekomstverkenning.

Sportieve Gemeente

Sportieve Gemeente
Het themadeel ‘Sport en bewegen’ in de Handreiking Gezonde Gemeente helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van integraal lokaal beleid.

Interventiedatabase Actief en Gezond Leven

Interventiedatabase Actief en Gezond Leven
Welke gedragsinterventies werken in de praktijk van sport en bewegen? Een initiatief van Kenniscentrum Sport en RIVM.

Sport en bewegen internationaal

Sport en Bewegen Internationaal
RIVM neemt deel aan internationale netwerken op het gebied van gezondheidsbevorderend beweeggedrag (Health Enhancing Phyiscal Activity (HEPA health enhancing physical activity (health enhancing physical activity))).

Verdiepend onderzoek

Verdiepend onderzoek
Meer informatie over divers RIVM-onderzoek op het gebied van sport en bewegen.