De grote uitdagingen op het gebied van volksgezondheid en zorg vragen om een integrale aanpak, zowel lokaal als (inter)nationaal. Het centrum Volksgezondheid, Zorg en Maatschappij (VZM) van het RIVM werkt samen met een groot netwerk van kennispartners- en experts. Samen zoeken ze naar wetenschappelijke antwoorden op maatschappelijke vragen.

Hoe staat het ervoor met onze volksgezondheid; niet alleen vandaag, maar ook over 20 tot 50 jaar? Wat vraagt dat van beleid en uitvoering? Welke innovaties zijn nodig in de zorg? Op deze pagina vertellen we meer over het werk van VZM.
 

Aandachtsgebieden

Onze publicaties geven een duidelijk beeld van de volksgezondheid en zorg. Of je nu zoekt naar cijfers van het aantal patiënten met COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), een totaalbeeld per regio of juist breed inzicht wilt krijgen in de toekomst van onze volksgezondheid en zorg. Onze kracht ligt in het volgen (monitoren) van de voortgang en ontwikkelingen in het beleid rondom publieke gezondheid en het effect daarvan.

Voorbeelden van aandachtsgebieden

Kijk voor feiten en cijfers (data) ook eens op deze websites:
 

Voor wie?

We maken onderzoeksresultaten toegankelijk en publiceren deze via diverse (online) kanalen. VZM adviseert vooral beleidsmakers bij ministeries en gemeenten. Daarnaast ook kennispartners, professionals en collega-wetenschappers
binnen en buiten de volksgezondheid en zorg.

Met wie?

VZM werkt samen met universiteiten en andere kennispartners, zowel nationaal als internationaal. Aansluiting met maatschappelijke vraagstukken krijgt vorm in een groot netwerk van koepelorganisaties, beroepsverenigingen, overheidsinstanties, consumenten/ patiëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.  

Wie zijn wij?

Het centrum staat  onder leiding van Arjan Bos.

Het centrum bestaat uit 5 afdelingen, met elk een eigen afdelingshoofd:

  • Gezondheidseconomie en Zorg - Dirk-Jan de Leede
  • Toekomstverkenning Volksgezondheid – Birgitte Blatter
  • Volksgezondheidsinfo – Katia Witte
  • Gezondheid en Zorg Nationaal – Ilse Storm
  • Gezondheid en Zorg Regionaal – Arnold Peters

Contact

secretariaat.vzm@rivm.nl