Op arbeidszalen in penitentiaire inrichtingen (PI) is door medewerkers en gedetineerden gewerkt met hout dat deels met chroom-6 was geïmpregneerd. Tijdens de werkzaamheden kon door het machinaal bewerken van het hout houtstof met chroom-6 vrijkomen. Niet al het hout waarmee is gewerkt, was geïmpregneerd met chroom-6. Via inademing kan het houtstof bij medewerkers en gedetineerden in het lichaam terechtkomen. De vraag was of medewerkers en gedetineerden via de blootstelling aan houtstof meer dan wettelijk toegestaan zijn blootgesteld aan chroom-6.

Verkenning blootstelling en arbozorg

De Arbo-organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI Dienst Justitiële Inrichtingen (Dienst Justitiële Inrichtingen)) vermoedde dat de wettelijke norm voor chroom-6 was overschreden tijdens werkzaamheden met het hout. Als reactie hierop is aan het RIVM gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar de blootstelling en arbeidsomstandigheden van medewerkers en gedetineerden. Dit verkennende onderzoek is inmiddels afgerond. Op deze website kunt u de bevindingen lezen.

Geen normoverschrijding

In 2014 en 2016 is in één van de PI’s een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)) uitgevoerd. Hiervoor zijn metingen verricht van de concentratie chroom in de lucht in de arbeidszaal. Bij de RI&E in 2014 is chroom-totaal gemeten. Desondanks is er van uitgegaan dat het chroom-totaal chroom-6 was. Zelfs als het volledig chroom-6 was geweest, heeft de gemeten concentratie chroom-6 in de lucht niet de in 2014 geldende norm van 25 µg/m3 overschreden.

In 2016 is de norm van chroom-6 in de lucht verlaagd naar 10 µg/m3 (microgram per kubieke meter). In de metingen voor de RI&E kwamen de gehaltes chroom-6 niet boven de 1 µg/m3.

Er zijn dus geen aanwijzingen dat de concentraties chroom-6 in de lucht tijdens de metingen hoger zijn geweest dan de geldende normen. Gezondheidseffecten bij een blootstelling aan chroom-6 beneden de norm zijn echter niet uit te sluiten.

Arbozorg

Het RIVM heeft ook gekeken naar hoe DJI is omgegaan met de arbozorg en arbeidsverantwoordelijkheden. Na analyse van documenten van DJI is geconcludeerd dat DJI alert en proactief handelde als werkgever.

Een voorbeeld: Nadat bleek dat partijen hout, in tegenstelling tot afspraken en garanties van de houtleverancier, toch chroom-6 bleken te bevatten, heeft DJI maatregelen genomen richting die leverancier. Op deze manier werd op de arbeidszalen met chroomvrij hout gewerkt. Daarnaast worden in opdracht van DJI regelmatig metingen uitgevoerd naar concentraties chroom-6 in het hout.

Gezondheid

Betrokkenen melden gezondheidsklachten via de media en in berichten aan het RIVM en DJI. Het RIVM heeft alle documenten en informatie bekeken om te bepalen of er meer ziekten voorkomen in PI’s na het werken met geïmpregneerd hout dan verwacht kan worden.

Twee van de door medewerkers en gedetineerden gemelde ziekten kunnen door chroom-6 worden veroorzaakt, het gaat om maagkanker en een neus- en keelaandoening. Dit is een beperkt aantal meldingen ten opzichte van het totaal aantal medewerkers en gedetineerden dat met hout in aanraking is gekomen. Ook kunnen deze ziekten een andere oorzaak hebben.

Om deze redenen is er geen inhoudelijke aanleiding voor een vervolgonderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s door het werken met chroom-6 geïmpregneerd hout in PI’s.