Ook op Europees niveau bestaat er  regelgeving voor omgevingsgeluid: de Richtlijn Omgevingslawaai ofwel Environmental Noise Directive (END).  Deze Europese richtlijn is verwerkt in de Nederlandse regelgeving. Bronhouders hebben altijd de eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat de geluidgegevens op tijd worden aangeleverd en dat de kwaliteit goed is.

Aanleveren END-geluidbelastingkaarten

Bronhouder eindverantwoordelijk voor aanleveren
De bronhouders zijn  beheerders van belangrijke infrastructuur en gemeenten binnen agglomeraties. Zij stellen iedere 5 jaar een geluidbelastingkaart en een actieplan geluid op. Zij kunnen een omgevingsdienst of een adviesbureau machtigen om de geluidbelastingkaarten namens hen aan te leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

Aanleveren op een gestandaardiseerde manier
De END-geluidbelastingkaarten moeten volgens een gestandaardiseerde manier opgesteld en aangeleverd worden. Het aanleverformaat is een specifiek GIS Geografic Information System (Geografic Information System) (Geografic Information System)-formaat: geopackage. De geopackage moet voldoen aan het END-datamodel. Om u te ondersteunen bij het gebruik van de standaard, vindt u op de website van Infomil meer informatie over opstellen van de geluidbelastingkaart.

eHerkenning nodig om te kunnen aanleveren
Voordat u gegevens kunt aanleveren aan de CVGG moet u eHerkenning aanvragen. eHerkenning controleert de identiteit en bevoegdheid van personen die gebruik willen maken van de CVGG. Op deze manier weten we zeker dat deze personen gemachtigd zijn om namens hun organisatie geluidgegevens of geluidkaarten aan te leveren.  Om gegevens aan te leveren moet een gebruiker gemachtigd zijn.

Lees meer over eHerkenningOefenen belangrijk om het systeem te leren kennen
Daarnaast is het aan te raden om eerst te oefenen met de CVGG. Hiervoor is een speciale oefenomgeving beschikbaar op geluidgegevens.nl. Meer informatie over proefdraaien vindt u op deze pagina.