De zorg voor de veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening is vastgelegd in de Drinkwaterwet. Drinkwaterbedrijven hebben vanuit de Drinkwaterwet de primaire taak om voldoende drinkwater van goede kwaliteit te leveren aan consumenten en andere afnemers. Dit betekent ook dat de drinkwaterbedrijven passende maatregelen moeten nemen om in de toekomst de behoefte aan drinkwater aan te kunnen. Vanuit deze wet is het dan ook verplicht om een leveringsplan op te stellen. Hierin beschrijven de drinkwaterbedrijven hoe ze aan de leveringsplicht gaan voldoen en wat te doen in geval van verstoringen van de levering.

In de Drinkwaterwet staat ook informatie over de prijs van het drinkwater. De eigenaar van een waterleidingbedrijf moet daarbij tarieven en voorwaarden hanteren die redelijk, transparant en niet discriminerend zijn. Een kostendekkende tariefstelling vormt het uitgangspunt. In die tariefstelling zitten niet alleen de kosten van de productie van drinkwater, maar ook de investeringskosten van de leidinginfrastructuur en kosten voor de financiering daarvan.

Elk jaar moet volgens de drinkwaterwet een prestatievergelijking uitgevoerd worden. In de prestatievergelijking staat de kwaliteit van het geleverde water, de milieuaspecten van de drinkwatervoorziening, klantenservice, kostenefficiëntie, onderzoek en ontwikkeling beschreven. De inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) controleert of de drinkwaterbedrijven zich aan de regels houden van de drinkwaterwet.