Start hier het aanmeldproces

Aanmeldproces

Om gebruik te maken van het GLI-register moet u zich eerst aanmelden. Dit kunt u zelf doen via een online aanmeldproces. Om uzelf te kunnen aanmelden moeten uw gegevens in het AGB Algemeen GegevensBeheer (Algemeen GegevensBeheer)-register up-to-date zijn. Bent u aangemeld bij het GLI-register en heeft de praktijk waarvoor u de GLI aanbiedt bevestigd dat u voor hen werkt? Dan kunt u inloggen in het GLI-register.

Controleer uw gegevens in het AGB-register

Ten eerste wordt de praktijk aangemeld. U wijst een GLI-contactpersoon aan binnen uw praktijk die de aanmelding regelt. Heeft u een zelfstandige praktijk? Dan regelt u de aanmelding zelf. De contactpersoon kan de praktijk aanmelden op de website van MRDM.

Om gebruik te maken van het register moet op het niveau van de praktijk een verwerkersovereenkomst worden gesloten tussen uw praktijk en MRDM en een deelnameovereenkomst tussen uw praktijk en RIVM. Is uw praktijk aangemeld en zijn de overeenkomsten ondertekend? U ontvangt als GLI-behandelaar dan een uitnodiging om u aan te melden bij het GLI-register.

Wilt u de GLI bij meerdere praktijken aanbieden? Dan heeft u aparte autorisatie nodig voor elke praktijk. Dit betekent dat elke praktijk waarvoor u werkt een deelname- en opdracht- en verwerkersovereenkomst getekend moet hebben.

Lees meer over het aanmeldproces op de website van MRDM

Start hier het aanmeldproces

 

Deelname- en verwerkersovereenkomst

Voordat u gegevens kunt registreren in het GLI-register moet de praktijk waarvoor u werkt twee overeenkomsten tekenen:

  • een verwerkersovereenkomst tussen uw praktijk en MRDM
  • en een deelnameovereenkomst tussen uw praktijk en RIVM.

Deze overeenkomsten kunnen digitaal ondertekend worden door de contactpersoon van de praktijk. Bij een eigen praktijk bent u dit in het algemeen zelf. Bij een grotere praktijk met meerdere aanbieders wijst u een GL- contactpersoon aan, bijvoorbeeld de manager van de praktijk, die aan kan geven welke behandelaren uit de praktijk gegevens in het GLI-register mogen invoeren.

De overeenkomsten worden getekend op het niveau van de praktijk. Zijn er in uw praktijk meerdere GLI-behandelaren? Bijvoorbeeld een fysiotherapeut, leefstijlcoach, diëtist en oefentherapeut? De overeenkomsten hoeven dan slechts één keer ondertekend te worden. De GLI-contactpersoon van de praktijk kan de overeenkomsten invullen. De ondertekening moet gebeuren door iemand binnen de organisatie die tekenbevoegd is, bijvoorbeeld een bestuurslid of de directeur.

Biedt u als behandelaar de GLI bij meerdere praktijken aan? Dan moet elke praktijk afzonderlijk deze overeenkomsten voor u tekenen.

Reglement

In de overeenkomsten wordt verwezen naar het Reglement. Het Reglement beschrijft de precieze doeleinden van de gegevensverwerking. Het Reglement kunt u hier bekijken.

Lees meer over de deelname- en verwerkersovereenkomst op de website van MRDM

 

Contactpersoon GLI van de praktijk

Elke praktijk die de GLI aanbiedt, wijst een contactpersoon voor de GLI aan. Deze contactpersoon kan GLI-behandelaren toegang geven tot het GLI-register. Hiervoor moet de contactpersoon zich eerst aanmelden bij het GLI-register als vertegenwoordiger van de praktijk.

Een GLI-contactpersoon die geen GLI-behandelaar is, kan alleen GLI-behandelaren voor de praktijk verifiëren en uitnodigen. Deze persoon heeft geen toegang tot de gegevens van de GLI-deelnemers en kan ook geen persoonsgegevens of meetgegevens van de deelnemers invoeren.

Meer informatie hierover vindt u op de website van MRDM.

Start hier het aanmeldproces