Draagvlak voor de maatregelen

Draagvlak kan een belangrijke aanwijzing zijn of mensen maatregelen vol gaan houden of niet. We kijken hier naar de mate waarin mensen achter de maatregelen staan op het moment van invullen van de vragenlijst. Voor veel van de maatregelen is het draagvlak relatief hoog. Van de deelnemers staat 85 tot 92% achter de hygiënemaatregelen zoals 20 seconden handen wassen, geen handen schudden, en het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en in de publieke binnenruimte. Ook voor de meeste maatregelen met betrekking tot het verminderen van contacten (drukte vermijden, thuiswerken, afstand houden en niet reizen naar het buitenland) is het draagvlak hoog (80 tot 91%). Voor de maatregel ‘zoveel mogelijk thuisblijven’ ligt het draagvlak wat lager (73%).

Een relatief lager draagvlak zien we ook voor de contactbeperkende maatregelen ‘buitenshuis een maximum van 2 personen of 1 huishouden’, ‘maximaal 1 bezoekers thuis’ en ‘sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand’ (56 tot 68%) maar ook daarvoor geldt dat een meerderheid achter de maatregelen staat. Deze meetronde werd ook gevraagd naar het draagvlak voor de avondklok. Op het moment van invullen stond 71% van de deelnemers achter de avondklok.  

De verschillende quarantainemaatregelen zoals thuisblijven bij verkoudheidsklachten, na bezoek aan een hoog risicogebied, bij huisgenoten met klachten of na nauw contact met een besmet persoon worden breed gedragen (84 tot 90%). 78% van de deelnemers steunt de maatregel om te testen bij verkoudheidsklachten.

Meetrondes

Ronde 1: 17-24 april 2020 | Ronde 2: 7-12 mei | Ronde 3: 27 mei - 1 juni | Ronde 4: 17-21 juni | Ronde 5: 8-12 juli | Ronde 6: 19-23 augustus | Ronde 7: 30 september - 4 oktober | Ronde 8: 11-15 november | Ronde 9: 30 december 2020 - 3 januari 2021 | Ronde 10: 10-14 februari. 

Verandering in draagvlak

Voor veranderingen in draagvlak over tijd is gekeken naar de deelnemers die aan minimaal twee meetrondes hebben meegedaan. Het gaat hier om het draagvlak voor de maatregelen op het moment van invullen van de vragenlijst. Ten opzichte van de vorige meetronde is het draagvlak voor de meeste maatregelen gelijk gebleven. Voor de contactbeperkende maatregelen, zoals ‘zoveel mogelijk thuis werken’ en ‘buitenshuis maximaal 2 personen of 1 huishouden bij elkaar, is een afname in draagvlak te zien. Met name het draagvlak voor het maximum aantal bezoekers thuis is gedaald ten opzichte van de vorige meetronde, met 22 procentpunt. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het maximaal aantal bezoekers thuis sinds de vorige meetronde is aangepast van 2 bezoekers naar 1 bezoeker.

Wat als de maatregelen langer gaan duren

In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook uitgevraagd voor als de maatregelen nog zes maanden zouden duren. Dit kan een indicatie geven voor de mate waarin mensen zichzelf de maatregelen zien volhouden als ze langer zouden duren. 

Voor bijna alle maatregelen is het draagvlak lager als ze nog veel langer gaan duren. De grootste daling in draagvlak is te zien voor de avondklok. Als deze nog zes maanden zou duren, daalt het draagvlak met 23 procentpunt. De maatregel om niet naar het buitenland te reizen kan ook rekenen op een grote daling in draagvlak (18 procentpunt), als deze nog zes maanden zou duren. Daarnaast daalt het draagvlak voor enkele maatregelen die te maken hebben met contacten beperken en afstand houden, waaronder maximaal 2 personen of 1 huishouden buitenshuis, een beperkt aantal gasten thuis ontvangen, zo veel mogelijk thuisblijven en het sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand (met 16 tot 19 procentpunt). Voor de hygiënemaatregelen daarentegen geldt dat een grote meerderheid hier ook op de langere termijn even sterk achter blijft staan.