Onderzoek naar gedrag en gezondheid biedt inzichten hoe mensen te helpen om gedragsregels te blijven volgen. Ook met oog voor de eigen gezondheid en die van de mensen om hen heen.  

De RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Corona Gedragsunit kent verschillende vormen van onderzoek.


Vragenlijstonderzoek

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (samen met de regionale GGD’en) een groot onderzoek. Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

> Vragenlijstonderzoek


Trendonderzoek

Voor dit onderzoek wordt driewekelijks een (landelijk en regionaal) representatieve steekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking. De cijfers presenteren we op het dashboard coronavirus van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

> Trendonderzoek


Interviews

Sinds mei 2020 neemt de RIVM Corona Gedragsunit interviews af om beter te begrijpen wat mensen vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid.  En of het lukt om de maatregelen op te volgen en wat de impact is op hun welbevinden.

> Interviews


Literatuuronderzoek

Wat is de laatste stand van de wetenschap in binnen- en buitenland? Actuele gedragswetenschappelijke literatuur wordt gescand om nieuwe inzichten snel toe te kunnen passen.

> LiteratuuronderzoekNaast het verrichten van eigen onderzoek werkt de Corona Gedragsunit samen met externe partijen aan onderzoek ten behoeve van de coronapandemie en leveren we data voor onderzoek van derden.  


Onderzoek RIVM en het Nivel

Het RIVM en het Nivel doen samen onderzoek naar hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven en hoe zij hierop reageren. Met zes herhaalde online vragenlijsten tussen 24 februari en 17 mei 2020 werden rond de 3.000 mensen in Nederland bevraagd.

> Beleving coronacrisis


Dashboard Sociale Impact Corona

ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, de organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie ontwikkelde het Dashboard Sociale Impact Corona samen met VNGVereniging Nederlandse Gemeenten en tal van ministeries. Doel van het dashboard is om op een select aantal indicatoren een beeld te geven van de mogelijke maatschappelijke impact van corona. De RIVM Corona Gedragsunit levert vanuit de onderzoeken hiervoor data aan.

> Dashboard Sociale Impact Corona


NSCR COVID-19 gedragsstudie 

Het wel of niet dragen van een mondkapje heeft geen invloed op de mate waarin mensen zich aan de regels voor social distancing houden, blijkt uit onderzoek van het NSCR van eind mei/begin juni 2020. Een meerderheid houdt zich niet aan de anderhalve meter afstand.

> Onderzoek NSCR


Burgerforum over vaccinatiebereidheid

Het RadboudumcRadboud University Medical Centre heeft in opdracht van het RIVM onderzoek gedaan naar welke informatie, argumenten of andere factoren de vaccinatiebereidheid doen veranderen.  Onderdeel van dit onderzoek was  een burgerforum, dat eind januari 2021 plaatsvond, georganiseerd door het Radboudumc en onderzoeksbureau Motivaction.

> Onderzoek Radboudumc


Onderzoek Pharos en Erasmus Universiteit - lage SESSanitary Epidemiology and Surveillance

Een van de groepen die ondervertegenwoordigd zijn in het vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en zijn mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), zowel met als zonder een migratieachtergrond. Om een beeld te krijgen van de kennis, naleving en impact van de coronamaatregelen van deze mensen heeft het RIVM aan Pharos en Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd om interviews af te nemen onder die groep. Er zijn 65 interviews gehouden met mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond.

> Onderzoek Pharos en Erasmus Universiteit


Terug naar overzichtspagina