Naast het vragenlijstonderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu samen met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland en de GGD’en, houdt het RIVM interviews om beter te begrijpen wat mensen vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid. En of het lukt om de maatregelen op te volgen en wat de impact is op hun welbevinden. De interviews bieden de mogelijkheid om verdieping te zoeken op specifieke thema’s en om inzicht te krijgen in de motivaties en drijfveren van mensen voor hun gedrag. Ook kunnen met interviews inzichten worden opgehaald bij groepen die met de vragenlijst niet goed worden bereikt zoals jongeren. 

De interviews zijn afgenomen in 8 rondes in de periode van 1 mei tot 1 december 2020. De mensen met wie interviews zijn gehouden, zijn geselecteerd uit respondenten van het vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en. Bij de selectie van respondenten is rekening gehouden met variatie in leeftijd, opleidingsniveau en regionale spreiding. 

In elke ronde zijn circa 30 mensen geïnterviewd. De geïnterviewden bestonden uit eenmalige deelnemers (±15 per ronde) en daarnaast zijn 15 deelnemers alle 8 rondes geïnterviewd. Reden om mensen langere tijd te volgen is om te onderzoeken hoe hun gedrag en welbevinden zich ontwikkelt tijdens de coronatijd.

Zie bijgaande pdf’s voor een impressie van de resultaten van deze interviews. 

Mensen met een lage sociaaleconomische status

Een van de groepen die ondervertegenwoordigd zijn in het vragenlijstonderzoek van het RIVM en de GGD’en zijn mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), zowel met als zonder een migratieachtergrond. Om een beeld te krijgen van de kennis, naleving en impact van de coronamaatregelen op deze mensen heeft het RIVM aan Pharos en Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd om interviews af te nemen onder die groep. Er zijn 65 interviews gehouden met mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond. De resultaten van deze interviews zijn te vinden op de website van Pharos.