Vragenlijsten COVID-19 gedragsonderzoek RIVM

Een meetinstrument dat is opgesteld en gebruikt door de RIVM Gedragsunit voor gedragsonderzoek tijdens de COVID-19-pandemie. 

  Omschrijving
Doel Deze vragenlijsten kunnen worden gebruikt om inzicht te genereren in (de achtergronden van) het gedrag van burgers tijdens een pandemie, hoe het fysiek, mentaal en sociaal met hen ging, hoe burgers aankeken tegen de gedragsmaatregelen en het vertrouwen van burgers in het overheidsbeleid. 
Gebruiker Onderzoekers
Doelgroep Deze vragenlijst kan worden gebruikt om gedrag, welzijn en vertrouwen van de Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar te onderzoeken.
Praktische toepassing De vragenlijsten zijn te gebruiken als achtergrond en onderbouwing van bestaand onderzoek en ter inspiratie voor toekomstig onderzoek.  
Onderbouwing Zie hiervoor de verantwoording van het cohort vragenlijstonderzoek. Daarnaast blijkt uit validatieonderzoek dat trends in zelf-gerapporteerd gedrag zoals gemeten met deze vragenlijst sterk overeen kwamen met objectieve metingen zoals google mobility data. Ook was er direct een verandering in zelf-gerapporteerd gedrag te zien bij beleidswijzigingen (responsiviteit) en had de vragenlijst een adequate test-hertest betrouwbaarheid (Bussemakers et al., 2022). 
Titel en verwijzing Vragenlijsten COVID-19 gedragsonderzoek 
Gepubliceerd door RIVM, 2022
Meer informatie

Tijdens de pandemie zijn de resultaten van het COVID-19 gedragsonderzoek gebruikt voor advisering van beleid en communicatie. De ruwe onderzoeksdata en syntaxen zijn niet openbaar beschikbaar. Neem hiervoor contact op met de RIVM Gedragsunit: gedrag.en.gezondheid@rivm.nl.


Theoretisch kader preventiegedrag Gedragsunit RIVM

Kader Preventiegedrag: conceptueel model voor het starten en volhouden van gedrag. 

  Omschrijving
Doel Het kader voor preventiegedrag kan worden gebruikt voor het begrijpen van de achtergronden van het starten en volhouden van preventiegedrag.  
Gebruiker Professionals in beleid en praktijk, onderzoekers 
Doelgroep Algemene bevolking
Praktische toepassing Het theoretisch kader kan gebruikt worden als startpunt bij het beschrijven van de achtergronden van preventief gedrag. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 1) factoren die meespelen bij de acute fase van een crisis, waarbij nieuw gedrag in gang wordt gezet en 2) de fase van het volhouden van gedrag.   
Onderbouwing Literatuuronderzoek van psychologische modellen en theorie├źn ligt ten grondslag aan het kader voor Preventiegedrag. Het Health Belief Model is gebruikt als startpunt voor het beschrijven van de factoren die mensen in eerste instantie kunnen aanzetten tot preventief gedrag.
Titel en verwijzing Basisdocument preventiegedrag en welzijn
Gepubliceerd door RIVM, 2020. Marijn de Bruin, Djoeke van Dale, Robbert Sanderman en Gerjo Kok .