In de toolkit Pandemische paraatheid en gedrag vindt u concrete en praktische producten over gedrag en welzijn die gebruikt kunnen worden voor het ondersteunen of onderzoeken van gedrag en welzijn tijdens een eventuele toekomstige pandemie of andere gezondheidscrisis. De producten zijn bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in beleid, praktijk of onderzoek. In deze toolkit staan producten beschreven van zowel het RIVM als andere organisaties. De producten zijn ingedeeld in drie categorieën:

  1. Ondersteunen van gedrag en welzijn: interventies, handleidingen, instrumenten
  2. Onderzoek naar gedrag en welzijn: onderzoeksmethoden
  3. Kennis over gedrag en welzijn: kennisoverzichten en syntheses

De toolkit is bedoeld als inspiratie en geeft geen compleet overzicht van alle mogelijke en beschikbare producten. Niet voor alle producten is evenveel onderbouwing beschikbaar. De beschikbare onderbouwing wordt per product beschreven en wanneer relevant wordt er verwezen naar achtergrondinformatie.

Toolkit Pandemische paraatheid en gedrag

Ondersteunen van gedrag en welzijn

Horeca - RIVM Corona Gedragsunit

Onderzoek naar gedag en welzijn