Gedegen kennis van gedrags- en sociaalwetenschappelijke processen en interventies tijdens pandemieën zijn erg belangrijk voor een effectieve reactie op een uitbraak. Op deze pagina leest u meer over wat het RIVM gaat doen voor het structureel organiseren van gedragswetenschappelijke kennis voor het voorkomen en bestrijden van toekomstige pandemieën. Ook geven we een overzicht van relevante gedragswetenschappelijke kennis en praktische producten voor pandemische paraatheid voor beleid, praktijk en onderzoek. 

Publicaties