We onderzochten of volwassenen behoefte hadden aan extra steun tijdens de coronaperiode. Als volwassenen hulp nodig hadden bij lichamelijke klachten of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, vroegen we of zij deze hulp gekregen hebben. Op deze pagina bespreken we de resultaten van de peiling (maart 2022) onder volwassenen. Dit is onderdeel van het derde kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Een kwart van de volwassenen heeft behoefte aan extra hulp

Volwassenen beantwoordden de vraag of zij extra hulp of steun nodig hadden tijdens de coronaperiode. Ze konden aangeven aan welke steun of hulp zij behoefte hadden. Een kwart (26%) van de volwassenen vinkte 1 of meerdere hulpbehoeften aan. Volwassenen hadden het vaakst behoefte aan mentale hulp (11%), lichamelijke hulp (9%) en hulp om met de drukte van hun werk, studie en privéleven om te gaan (6%). Deze grafiek laat zien aan welke extra hulp volwassenen behoefte hadden. 

Vooral volwassenen tussen 26 en 35 jaar hadden vaker behoefte aan hulp, met uitzondering van volwassenen van 76 en ouder. Alleenwonenden en mensen die nog last hadden van corona-gerelateerde gebeurtenissen gaven vaker aan dat zij tijdens de coronaperiode behoefte hadden aan hulp of steun.

Een vijfde zocht geen mentale hulp 

Sommige volwassenen die aangaven dat ze behoefte hadden aan extra hulp of steun, zochten daar niet zelf naar. Zoals eerder vermeld hadden volwassenen het vaakst behoefte aan mentale hulp, maar van hen zocht ruim een vijfde geen hulp. Een kleinere groep (8%) zocht wel naar hulp, maar kon die niet vinden. Een vijfde van de volwassenen die mentale hulp nodig had vond wel hulp, maar zij ervaarden de hulp als onvoldoende of niet passend. Van de volwassenen die behoefte hadden aan hulp bij lichamelijk klachten (9%), had 58% dat ook gekregen, 29% kreeg onvoldoende (passende) hulp, 5% had geen hulp gevonden en 8% had geen hulp gezocht. In de grafiek hieronder staat of volwassenen zochten naar hulp en zo ja, of ze die hebben gevonden.