Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over volwassenen over de periode van januari – maart 2022. Deze gegevens horen bij de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19.
Vergeleken met voorgaande jaren was er een klein verschil te zien in het aantal volwassenen dat naar de huisarts ging voor moeheid, hartkloppingen, en problemen met geheugen en/of concentratie.    

Flinke stijging moeheid in eerste kwartaal

Het aantal huisartsbezoeken voor moeheid steeg in de eerste maanden van 2022 flink. In maart kwam moeheid 25% vaker voor dan in januari, en 37% meer dan in december 2021. Er is dus sprake van een duidelijk stijgende trend. Toch was vergeleken met voor corona het aantal klachten over moeheid in maart 2022 heel normaal. Meer dan 2 keer zoveel vrouwen dan mannen kwamen bij de huisarts voor moeheid. Opvallend is ook dat het huisartsbezoek voor moeheid het hoogst was bij de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder), gevolgd door de jongste leeftijdsgroep (25-44 jaar). Bij de middelste 2 groepen lag dit lager. 

Hartkloppingen hoog in januari en februari

Het aantal consulten voor hartkloppingen was in januari en februari 19% hoger dan voor corona (2019), maar ook hoger (9%) dan vorig jaar. Eind maart was dit verschil grotendeels verdwenen. Vrouwen komen meer dan 2 keer vaker dan mannen bij de huisarts voor hartkloppingen. De jongste leeftijdsgroep (25-44 jaar) komt hiervoor het minst vaak bij de huisarts.  

Geheugen- en concentratieproblemen hoger in januari

In januari was het aantal volwassenen dat contact had met de huisarts over geheugen- en concentratieproblemen wat hoger (22%) dan voor de coronapandemie (2019). In februari en maart was dit verschil grotendeels verdwenen. Het ging hierbij vrijwel uitsluitend om de oudste leeftijdsgroep (75 jaar en ouder). De jongste 2 leeftijdsgroepen (25-44 en 45-64 jaar) kwamen hiervoor nauwelijks bij de huisarts. Tussen mannen en vrouwen was weinig verschil.  

Ademhalingsproblemen vergelijkbaar met eerdere jaren

In januari tot en met maart 2022 was het wekelijkse aantal huisartsconsulten voor de meeste ademhalingsproblemen vergelijkbaar met eerdere jaren. Een uitzondering zijn bezoeken voor andere klachten van de luchtwegen. Deze liggen, net als vorig jaar, lager dan in 2019, het jaar voor corona. In het eerste kwartaal van 2022 lag het 36% lager dan in dezelfde periode van 2019. 

Bezoeken aan huisarts voor overige klachten gelijk

Het aantal volwassenen dat met spierpijn, misselijkheid, angst, hevige stress, depressieve gevoelens, slaapproblemen, hoofdpijn, duizeligheid of afwijkingen in reuk of smaak naar de huisarts ging bleef zo goed als gelijk ten opzichte van eerdere jaren. Meer informatie hierover is terug te vinden op het feitenblad van het NIVEL(PDF).